Så kan du påverka

Vill du engagera dig i Finansförbundet? Genom ett fackligt uppdrag kan du bidra till viktiga förbättringar på din och andras arbetsplats.

Att engagera sig i ett fackförbund och börja jobba fackligt kan gå till på olika sätt. Finns det en lokal Finansförbundet klubb på din arbetsplats kan du prata med styrelsen eller valberedningen om frågan du brinner för och vad du vill bidra med. Jobbar du på en arbetsplats där det inte finns en lokal klubb kan du vända dig till Finansförbundet centralt via medlemsservice.

Jobba fackligt, olika roller och uppdrag

Vad innebär det att ha ett fackligt uppdrag?

Lär känna ombud, kontaktombud och arbetsmiljöombud, och läs om hur de ser på sitt uppdrag, vilka frågor de brinner för och vad de skulle vilja förändra. 

Efter flera år som butiksbiträde började Cassandra för två år sedan på Swedbank. Direkt slogs hon av arbetsplatsens fackliga engagemang och efter att ha blivit medlem i Finansförbundet ville hon ta rollen som kontaktombud för att göra arbetsplatsen ännu bättre.
”Ingen ska komma till jobbet med en klump i magen”
Trots att Conny Salin har arbetat på Handelsbanken i 35 år och har varit medlem i Finansförbundet lika länge, var det först för fem år sedan som han tog steget och blev kontaktombud. "Det var när ett kontaktombud slutade som jag själv blev intresserad."
”Jag har svårt att hålla tyst när något är fel”
Det har snart gått 34 år sedan Pia Inevik började jobba på bank, då som privatrådgivare och nu som företagsrådgivare på Sörmlands Sparbank. Ända från start har hon varit medlem i Finansförbundet. Hon fick snabbt frågan om att bli kontaktombud och blev därefter styrelseledamot i klubben.
”Det handlar inte om att strida – det handlar om att lyssna”
När Drin Gervalla började på Nordea för 18 månader sedan var Finansförbundet där och hälsade välkommen, bjöd in till samtal i lunchrummet och erbjöd en facklig dag i veckan – ett välkomnade som fick Drin att gå med. "Jag såg redan från början hur engagerad Finansförbundet var på arbetsplatsen", säger Drin.
”Jag vill att detta ska bli en ännu bättre arbetsplats”
Knappt en vecka efter att Covid-19 brutit ut i Sverige började Pernilla Prison på SEB som kontaktombud. "Jag kastades ut i en ny situation." Idag ser hon på sin roll som utmanande, lärorik och givande. Det viktigaste tycker hon är att lyssna på medlemmen, finnas nära till hands och ta kontakt med nyanställda.
”Det medlemmen behöver är någon som lyssnar”

Saknar du kontaktombud på din arbetsplats?

Med kontaktombud och arbetsmiljöombud ökar tryggheten på jobbet. Som medlem kan du kalla arbetsplatsens medlemmar till ett möte för att välja kontaktombud och arbetsmiljöombud. 

Kontakta oss om du behöver hjälp

Kontakta representant på din arbetsplats

Kontakta medlemsservice

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar