Fysisk arbetsmiljö

Din fysiska arbetsmiljö handlar bland annat om ljud och buller, ljus, luft, lokaler, möbler och verktyg. Det finns utförliga lagar, regler och mätbara gränsvärden för hur din fysiska arbetsmiljö ska utformas.

Arbetsgivaren ansvarar

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att din arbetsplats är anpassad till dig utifrån dina förutsättningar. Detta kallas vanligtvis ergonomi, som betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar.

Arbetsmiljöverket ger ut detaljerade föreskrifter om fysisk arbetsmiljö. 

Om du har frågor

Kontakta representant på din arbetsplats

Kontakta medlemsservice

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar