Uppsagd? Ta del av råd och stöd

Vad händer under en omorganisation och vad avgör om du blir uppsagd? Ta del av information om vad som gäller beroende på typ av anställning och om du har kollektivavtal eller inte.

Villkoren varierar beroende på om du till exempel blir uppsagd, du säger upp dig själv eller om en visstidsanställning går ut.

Anställ­nings­tiden avgör vem som blir uppsagd

 • Om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist måste din arbetsgivare först undersöka möjligheter att omplacera dig.
 • Arbetsgivaren ska göra en turordningslista som placerar anställda efter anställningstid. Listan ska göras på den enhet som omfattas av arbetsbristen.
 • Arbetsbristsituationen ska alltid förhandlas med facket.
 • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren rätt att från turordningen undanta högst tre arbetstagare, som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
 • En facklig organisation och arbetsgivaren kan även komma överens om en alternativ turordning, en så kallad avtalsturlista.

Vad gäller vid uppsägning om?

En visstidsanställning har alltid ett bestämt slutdatum då anställningen upphör. 

Du säger upp dig för att du själv väjer att avsluta din anställning. För att undvika missförstånd bör du säga upp dig skriftligen och vid det tillfället ta upp dina intjänade förmåner och hur lång uppsägningstid du tycker att du har. 

 • Vid till exempel en omorganisation eller neddragning.
 • Måste alltid föregås av en förhandling mellan den fackliga organisationen och din arbetsgivare.
 • Vem som blir uppsagd bestäms bland annat av turordningsreglerna. 
 • Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist gäller företrädesrätt till återanställning. 
 • Exempelvis att du ständigt kommer för sent, inte följer företagets regler eller tar semester utan att ha blivit beviljad det.
 • Bör föregås av en varning från din arbetsgivare. 
 • Arbetsgivaren måste först agera för att försöka rätta till det som skapar problemet, till exempel genom utbildning eller omplacering.
 • Uppsägning av personliga skäl ska meddelas två veckor i förväg.
 • Om du har misskött dig grovt kan du bli avskedad. Exempelvis att du stulit pengar ur kassan, förfalskat en fullmakt eller slagit en kollega. 
 • Avsked ska meddelas en vecka i förväg.
 • Om du är medlem ska arbetsgivaren också underrätta Finansförbundet. 

Kontakta alltid omgående dina förtroendevalda eller medlemsservice om du har fått en varning, varsel eller blivit uppsagd. 

 • Innebär att du blir erbjuden en ersättning för att avsluta din anställning.
 • Du blir rent arbetsrättsligt inte uppsagd och är därför inte tvungen att tacka ja.
 • Prata gärna med dina förtroendevalda eller medlemsservice innan du lämnar besked till din arbetsgivare.
 • Kontakta gärna a-kassan i god tid för att stämma av med dem vad som gäller för dig om du inte direkt får ett nytt arbete. 

Fortsätt betala medlemsavgiften 

Om du slutar din anställning och får avgångsvederlag måste du kvarstå som fullt betalande medlem under de månader du får avgångsvederlag. På så vis kommer du även fortsättningsvis att omfattas av Finansförbundets inkomstförsäkring.

Omorganisation på gång?

 
Det känns aldrig roligt när ledningen berättar att det är omorganisation på gång och att tjänster försvinner. Men ofta löser det sig på andra sätt än att anställda blir uppsagda utan någon särskild kompensation, berättar Viktor Källqvist, Finansförbundets förhandlingschef.
Så jobbar Finansförbundet vid omorganisationer
Förhandlingarna är klara och det gick inte att hitta en plats åt dig i den nya organisationen. Du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och måste hantera en ny tillvaro och leta nytt jobb.
Stöd när du letar nytt jobb
Vilka är dina rättigheter och skyldigheter när det dyker upp oväntade händelser på jobbet? Vi går igenom vad du ska tänka på i fyra situationer som kan uppstå under omorganisationer eller förändringar på arbetsplatsen.
Föränd­ringar på jobbet – vad gäller egent­ligen?

Få rådgivning och juridisk hjälp

Som medlem kan du alltid få stöd av ditt lokala ombud eller Finansförbundets Medlemsservice. Hit kan du bland annat vända dig med frågor om omorganisationer, varsel och förändringar på arbetsplatsen.

08-614 03 00

Fler kontaktuppgifter

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar