Vi förhandlar om EU-direktiv

Finansförbundet deltar i den sociala dialogen på EU-nivå.

Hur går det till?

Genom den sociala dialogen inom EU får arbetsmarknadens parter möjlighet att förhandla om kommande direktiv som rör arbetsmarknadsrelaterade frågor. Med parter menas fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Om parterna är överens blir förhandlingsresultatet ett europeiskt direktiv, som sedan arbetas in i det egna landets lagar alternativt i nationella kollektivavtal. 

Om parterna inte kommer överens

I de fall parterna inte kan komma överens kan EU-kommissionen lagstifta direkt i frågan. Det kan till exempel handla om att stoppa olika förslag till social dumpning. Ett annat resultat av den sociala dialogen kan vara gemensamma deklarationer från parternas sida.