Därför ökar långtidssjukskrivningarna, rapport 2018

Långtidssjukskrivningarna i finansbranschen ökar och vi ville ta reda på varför.

Resultaten redovisas i en rapport från 2018: 

Därför ökar långtidssjukskrivningarna i finansbranschen , Finansförbundets rapport 2018

Mellan 2010 och 2017 ökade andelen långtidssjukskrivna i finansbranschen med totalt 40 procent. 

Ökningen var större för kvinnor än för män – 48 procent respektive 31 procent. 

Orsaker till ökade långtidssjukskrivningar

 • Ökade krav och stress.
 • Minskad egenmakt och kontroll i arbetet.
 • Oro att förlora jobbet.

Även bristande systematik i arbetsmiljöarbetet och ökade rationaliseringar i branschen är faktorer som kan ha bidragit till långtidssjukskrivningarna. 

Finansförbundet efterlyser

 • En diskussion om de ständigt ökande resultatkraven.
 • Strategier för att minska stressen. 
 • Bättre balans av krav och kontroll. 
 • Ökad anställningstrygghet.
 • Aktivt rehabiliteringsarbete från arbetsgivare. 

Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i branschen

 • Uppföljning eller rehabilitering utförs inte den utsträckning det borde göras. 
 • Nästan hälften av de långtidssjukskrivna saknar en rehabiliteringsplan. 
 • Ett strategiskt arbete med samverkan, rutiner och mål. 
 • Frågorna behöver prioriteras och tas på allvar av arbetsgivarna. 

Relaterade länkar

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar