Gäller Finansförbundets och BAOs kollektivavtal på din arbetsplats? Då har du tjänstepension BTP, du hör i regel till avtalet BTP1 om du har anställts från och med den 1 februari 2013.
Allt om BTP1
Du som anställdes före den 1 februari 2013 och omfattas tjänstepension BTP hör till BTP2. BTP är en så kallad förmåns­be­stämd pension.
Allt om BTP2

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Vi kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandling och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar