Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar

Nyheter

Ung kvinna står och håller diplom och blombukett framför en bokhylla
2024-06-14 Clara Sjögren Nyberg prisas av Finansförbundet för sin masteruppsats som undersöker ledarskapets roll för att en organisation ska lyckas med hybridarbete och vilka ledarskapsstilar som är nycklarna till framgångsrika hybridteam.
Till nyheten
AI inom bank och finans
2024-05-17 Den 14 maj undertecknade parterna inom banksektorn på EU-nivå en gemensam avsiktsförklaring kring hur AI ska hanteras på arbetsplatser inom bank och finans. Finansförbundets ordförande, Ulrika Boëthius, förklarar vad överenskommelsen innebär.
Ny över­ens­kom­melse om använd­ning av AI