Visste du att...

  • vi är det enda fackförbundet som är specialiserade på bank- och finansbranschen?
  • du som medlem har tillgång till branschspecifik lönestatistik?
  • du som medlem får vår inkomstförsäkring?
Se fler goda skäl

Kongress 20-22 maj 2014

Utvecklas med våra medlemsaktiviteter!

För dig som är medlem anordnar vi seminarier och andra aktiviteter på ett flertal orter från norr till söder.

Like a Swede!

Film om den svenska modellen.

Vanliga frågor och svar

Vad bör jag tänka på inför mitt lönesamtal?

För att bli framgångsrik i ditt lönesamtal är det viktigt att du förbereder dig. Be att få ta del av företagets löneprinciper där du hittar företagets...

För att bli framgångsrik i ditt lönesamtal är det viktigt att du förbereder dig. Be att få ta del av företagets löneprinciper där du hittar företagets kriterier för löneökningar. Det är utifrån dessa kriterier som du ska hitta argumenten till ditt lönesamtal. Ta med dig exempel på vad du har gjort under året som gått och hur du har utvecklats. Anteckningar från utvecklingssamtalen är också en bra källa till argument eller varför inte fråga dina kollegor vad du är bra på.

Ha inte för många argument – välj tre! Det är lättare för dig att komma ihåg och lättare att ta in för chefen.

Om du är medlem kan du även ta del av vår unika lönestatistik för branschen, antingen via din klubb eller på finansforbundet.se, för att se hur du ligger till i förhållandet till andra. Tänk igenom ditt lönebud så att du kan argumentera för det och öva på att säga det. Ta gärna kontakt med förtroendevalda på din arbetsplats som kan hjälpa dig som medlem med fler tips inför ditt lönesamtal, eller läs mer på finansforbundet.se.

Vad bör jag tänka på under lönesamtalet?

Samtalet ska handla om din lön och hur du har presterat utifrån lönekriterierna (som finns beskrivna i företagets löneprinciper). Nya kriterier ska in...

Samtalet ska handla om din lön och hur du har presterat utifrån lönekriterierna (som finns beskrivna i företagets löneprinciper). Nya kriterier ska inte tas in och alla företagets lönekriterier ska tas upp.

Håll dig till dina argument och jämför dig inte med kollegorna utan allt fokus ska vara på dig. Tänk på att hålla god ton för att få ett lyckat samtal. Lyssna och ställ frågor till chefen så att du förstår chefens resonemang. Om chefen är missnöjd med din prestation är det särskilt viktigt att ställa frågor för att få veta vad du bör göra för att få en högre lön framöver.

Det är ingen fara om det blir tyst under samtalet, även om du vet hur du ska svara så kan tystnad ge effekt i samtalet. Om du får uppgifter som du behöver tänka på under en längre stund så avbryt samtalet och bestäm en ny tid. Kanske behöver du kolla upp frågan med din klubb.

Vad bör jag tänka på efter samtalet?

Hur gick det? Hur hanterade chefen dina argument? Skriv gärna upp dina tankar så att du kan använda dem vid nästa lönesamtal. Om du inte är nöjd med k...

Hur gick det? Hur hanterade chefen dina argument? Skriv gärna upp dina tankar så att du kan använda dem vid nästa lönesamtal.

Om du inte är nöjd med kvalitén på samtalet finns det i de flesta företag möjlighet att överklaga samtalet. Då behöver du kontakta din klubb för att få hjälp med vidare behandling.

Om du inte får något lönepåslag kan det vara aktuellt att ta fram en handlingsplan så att du får lönepåslag vid nästa lönesamtal. Tanken med handlingsplanen är att du ska få bättre förutsättningar för att nå målen i ditt arbete t ex genom en utbildningsinsats. Återkoppla gärna till klubben om du är föremål för en handlingsplan så att de kan hjälpa dig bevaka dina rättigheter.

Hur förbereder jag mig inför lönesamtalet under eller efter föräldraledighet?

Även om du inte har varit på arbetsplatsen på ett tag ska du förbereda dig på liknande sätt som om du hade varit i tjänst. I vissa avtal finns det skr...

Även om du inte har varit på arbetsplatsen på ett tag ska du förbereda dig på liknande sätt som om du hade varit i tjänst.

I vissa avtal finns det skrivningar om att föräldraledighet ska räknas som arbetad tid. Kontakta klubben för att få veta vad som gäller just i ditt företag. I de fallen behöver du titta på dina löneökningar tidigare år innan föräldraledigheten. Troligtvis skulle du ha presterat ungefär likvärdig som tidigare år. Du behöver även relatera din löneökning till övriga på företaget för att få en bra grund att stå på.

Utöver det har du utvecklat ett antal områden under tiden du har varit hemma med ditt barn. Kanske har din förmåga att hantera flera saker samtidigt ökat, att prestera under press, lyhördhet och samarbete osv. Titta på kriterierna och se under vilka områden du känner att du har utvecklats och presentera dem för chefen. Det är viktigt att inte halka efter i löneutvecklingen så förbered dig noga så att du har bra och underbyggda argument.

Fler frågor och svar

Facklig rådgivning

Jourhavande ombudsman svarar på alla dina frågor som rör din arbetssituation.