Facket för dig i finans­bran­schen

  • Vi kan branschen du jobbar i
  • 32 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandling och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar

Lön året om!

Nyheter

2023-11-17 Finans­för­bundet stödjer IF Metall i konflikten på Tesla. Den svenska modellen är en självklarhet för Finansförbundet. Därför ställer sig Finansförbundet bakom IF Metalls strejk för medlemmarnas rätt till kollektivavtal.
Till pressmeddelandet
2023-11-15 Varje år delar Finansbranschens Centrala Jämställdhets - och Mångfaldskommittén ut ett uppsatsstipendium för att sprida kunskap om forskning och nytänkande inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. I år tilldelas priset till Elin Hoffman och Emma Rohdin för uppsatsen ”Dags att klättra upp i trädet” - En kvalitativ studie om att med rätt förutsättningar kan alla klara av arbetet.
Nytän­kande uppsats på jämställdhet- och mång­falds­om­rådet prisas
2023-11-03 Klarna tecknar avtal med Finans­för­bundet. Finansförbundet välkomnar Klarna till finansbranschens kollektivavtal. Från och med 1 januari 2024 kommer Klarna att vara anslutna till BAO, arbetsgivarna inom bank och finans, och omfattas av Finansförbundets kollektivavtal.
Till pressmeddelandet