”Det medlemmen behöver är någon som lyssnar”

Första arbetsdagen på SEB minns Pernilla Prison väl, det var dagen efter 11 september-attackerna. Lika väl minns hon dagen när hon blev kontaktombud, en knapp vecka innan Covid-19 bröt ut i Sverige. ”Jag kastades ut i en ny situation som ingen hade mött tidigare", säger Pernilla.När känner du att du gör skillnad?

–Det känner jag väldigt ofta när jag möter en medlem som är orolig och känner sig orättvist behandlad. Jag kan kanske inte alltid ge svar direkt, men jag gör vad jag kan för att ta reda på det. Det medlemmen behöver är i första hand någon som lyssnar. Många vill inte att jag tar ärendet vidare, utan det räcker med att bara få prata.

Hur skulle du beskriva ditt uppdrag med tre ord?

–Utmanande, lärorikt och givande. Utmanande, för att jag ställs inför svåra situationer ibland, där medlemmen mår dåligt men arbetsgivare kanske inte alltid är så samarbetsvillig. Lärorikt, då jag får lära mig nytt om alltifrån samverkan, det fackliga arbetet och arbetsrätt. Jag lär mig något nytt varje vecka. Givande, för att det är ett arbete mot ett gemensamt mål – att bidra till en ännu bättre vardag, tillsammans är vi varandras arbetsmiljö.

Vilken betydelse har facket på arbetsplatsen tycker du?

–Tittar man på facket för 20 år sedan så var det något annat, vi är mer individuella idag och mer rörliga på arbetsmarknaden. Framför allt skulle våra yngre kollegor behöva mer kunskap om vad facket gör. Det är jätteviktigt att vi organiserar oss, man är så otroligt liten gentemot arbetsgivaren. Vi behöver vara flera som uttrycker samma åsikt, det räcker inte att bara vara 10 personer som sitter i fikarummet och snackar ihop sig. Utan ska vi nå högst upp, där besluten fattas behöver vi vara många. Ibland får jag höra att det är för dyrt att vara med i facket – men sanningen är att det är för dyrt att inte vara med. Hade inte facket funnits hade arbetsgivaren kunnat bestämma lite hur som helst. Vi måste bli tydligare med vad facket gör, vad vi åstadkommit och vad som kan hända om vi inte finns där.

Vilka är dina bästa tips för att få fler medlemmar?

– Fortsätt vara synlig och finnas nära till hands. Ta kontakt med nyanställda och informera om fördelarna med medlemskapet.