Branschfrågor i fokus

Finansförbundet bevakar finansbranschens viktigaste frågor och tar alltid medlemmarnas perspektiv. Förbundet lägger extra vikt vid tre fokusområden kopplat till medlemmarnas arbetsmiljö, lika förutsättningar och hållbarhetsutvecklingen i branschen.

Branschfrågor i fokus 2023

träd framför byggnad
Finanssektorn har en central roll för att driva på omställningen mot ett mer hållbart samhälle. För Finansförbundet handlar hållbar finans om den roll och det ansvar finanssektorn har i den gröna omställningen till en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle.
Frågor i fokus: Hållbar finans
Hälften av Finansförbundets medlemmar upplever att stress är ett arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Tack vare ett aktivt arbetsmiljöarbete blir arbetsmiljön samtidigt bättre.
Frågor i fokus: Arbetsmiljö, stress och press
Finansbranschen har en ganska jämn fördelning mellan kvinnor och män. Däremot är lönespridningen stor mellan könen i branschen. Att komma till bukt med osakliga löneskillnader är en viktig fråga för Finansförbundet.
Frågor i fokus: Lika rättigheter och möjligheter