Hot och våld mot finansanställda, rapport 2021

Under de senaste tre åren har nära hälften av de finansanställda blivit utsatta för trakasserier eller grova förolämpningar. Det visar Finansförbundets studie om hot och våld i branschen.

Hot och våld mot finansanställda, Finansförbundets rapport 2021

 • En majoritet av incidenterna uppkom inom ramen för branschens arbete mot penningtvätt
 • Växlingskontoren är hårt drabbade, 82 procent uppger att de blivit trakasserade och 21 procent har blivit hotade

"Skicka pengarna nu och inte i morgon, din jävla fitta"

"Utanför banken tar kunden tag i mig och trycker mig mot dörren och skriker en massa otrevliga ord och hotelser i mitt ansikte"

 citaten är exempel på anställdas vittnesmål

Ett samhällsproblem 

Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, skriver att det här är ett trauma för den enskilda individen och ett samhällsproblem. Bristande säkerhet och ökad otrygghet för de finansanställda är ett hot mot hela det finansiella systemet och i förlängningen vårt samhälle.

Vi rekommenderar följande åtgärder:

 • Anmäl/rapportera alltid grova trakasserier, hot och våld
 • Följ upp alla incidenter med anställda 
 • Ge chefer rätt stöd att hantera frågorna 
 • Att arbetsgivare söker samarbete med facket

Vårt arbete är viktigt men branschen kan inte ensamt stoppa penningtvätten, alla aktörer behöver hjälpas åt.

Sammanfattning av resultaten

 • Nästan hälften av de som deltog i undersökningen har blivit utsatta för grova trakasserier/hat någon/några gånger under de tre senaste åren.
 • Tio procent har blivit utsatta för hot och två procent för våld.
 • Växlingskontoren mer utsatta. 82 procent utsatta för trakasserier, 21 procent för hot.
 • Mer än hälften av incidenterna uppstår i samband med situationer relaterade till penningtvättsfrågor.
 • Kvinnor mer utsatta för trakasserier av olika slag. Yngre kvinnor extra utsatta.
 • Män utsätts något oftare för hot.
 • Hot och våld mot anställd ska alltid anmälas till Arbetsmiljöverket. Endast en femtedel vet med säkerhet att det sker en anmälan.
 • Endast 22 procent av de som blivit utsatta uppger att händelsen polisanmäldes.

Se filmen om hot och våld i finansbranschen

Om undersökningen

 • Studien genomfördes 2021
 • Drygt 1 000 finansanställda svarade på frågor via enkät

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar