Löneresan: Håll samtalet om dina mål levande

Utvecklingssamtalet är det viktigaste tillfället att prata mål, förväntningar och utveckling med din chef. Men ett gott råd är att se över dina personliga mål regelbundet under året.

För att löneprocessen ska vara konstruktiv behöver du och din chef ha samma bild av vad som förväntas av dig och vad som krävs för att du ska anses ha levt upp till, eller överträffat, förväntningarna. Därför är det bra att diskutera dessa frågor regelbundet under året – inte enbart när det är skarpt läge i utvecklingssamtalet och lönesamtalet.

Tydliga mål ger löneutveckling

Det är chefens ansvar att göra det tydligt vad du behöver göra för en bättre löneutveckling. Men det är såklart viktigt att du förstår förväntningarna och vad du kan påverka för att uppnå dem. Var inte rädd att fråga om det känns oklart.

Att sätta upp mål i arbetet är inte alltid lätt, men de är en förutsättning för en konstruktiv löneprocess. Med tydligt uppsatta mål har du och din chef något konkret att titta på när det är dags att bedöma din prestation. Några exempel på målområden:

 • Intäkter (till exempel ökad försäljning av produkter och tjänster)
 • Kostnadsbesparingar (till exempel minskad användning av externa tjänster)
 • Kundnöjdhet (till exempel höjda resultat i kundundersökningar)
 • Kvalitet (till exempel högre nivå på kod, rapporter eller analyser)
 • Effektivitet (till exempel snabbare ärendehantering eller kortare kundtjänstsamtal)
 • Samarbete (till exempel bättre möten eller mer kontakter med andra team)

Prata om dina mål i utvecklingssamtalet

Vilka mål som är relevanta för dig beror förstås på din yrkesroll och arbetsplats. Du och din chef kan hjälpas åt med att ta fram mål som känns motiverande och sporrande för dig. Det är också bra att redan under utvecklingssamtalet boka in avstämningar under året för att se om målen behöver revideras. Det är viktigt att du och din chef har samma uppfattning om när målet ska anses som uppfyllt.

Om det finns lokala löneprinciper på din arbetsplats kan de vara till stor hjälp i hur dina prestationer ska bedömas. Kontaktombuden på din arbetsplats kan hjälpa dig om det dyker upp frågor. Om det saknas en lokal klubb på din arbetsplats kan du alltid kontakta Finansförbundets Medlemsservice.

Följ med på löneresan!

Finansförbundet står bakom dig under hela löneåret, från utvecklingssamtalet till lönerevisionen. Häng med genom löneprocessen.

Varje år tar Finansförbundet och arbetsgivarorganisationen BAO fram unik lönestatistik för branschen. Den är ett bra verktyg när du ska ha lönesamtal.
I statistiken får du tillgång till övergripande jämförelser mellan olika yrkesgrupper i hela landet – och du kan jämföra dig lönemässigt med andra som har samma typ av tjänst. 

Kartlägg vad du gjort under året, läs på om kriterier och policy, formulera dina löneönskemål, lyft konkreta exempel på prestation och vässa dina argument. Kontakta ditt lokala ombud eller Medlemsservice för att få fler tips och råd inför samtalet.

Finansförbundets klubb på din arbetsplats har insyn i hela lönerevisionen – så prata med dina fackliga kollegor för att få råd, coachning och stöd. Om det inte finns ett lokalt ombud på din arbetsplats kan du vända dig till Medlemsservice.

I de flesta fall är det möjligt att överklaga lönen och få en ny prövning. Hör med ditt lokala ombud eller Medlemsservice om vad som gäller för din arbetsplats.

Om att överklaga lön

Relaterade länkar

Medlemskap hos oss

 • Personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • En plattform att engagera dig
 • Förmånliga rabatter
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Person- och sakförsäkringar
 • Förmånliga bo- och medlemslån