Byta fackförbund

Om du vill byta till Finansförbundet ska du kontakta ditt nuvarande fackförbund för att begära utträde och få information om vad som gäller vid övergång till annat förbund.

  • Kontakta ditt nuvarande fackförbund och begär utträde (skriftligen via mejl eller brev).
  • Ansök om medlemskap i Finansförbundet genom att fylla i inträdesanmälan där du anger från vilket datum du vill bli medlem. Bytet sker alltid i ett månadsskifte.
  • Kom ihåg att även byta a-kassa. Utträde ur a-kassan ska ske skriftligen (via mejl eller brev).

Finans- och försäkringsbranschens a-kassa, kontaktar du via fragor@ffakassan.se. Du kan även nå dem på telefon 08-791 17 50.

OBS! Det är viktigt att det inte blir något glapp mellan dina medlemskap för att kvalificeringstiden för inkomstförsäkringen inte ska påverkas. Samma sak gäller om du byter a-kassa.