Högt tempo i finansbranschen, rapport 2019

En undersökning från 2019 visar att 60 procent av medarbetarna upplever sin arbetssituation som för stressig. Hälften meddelar att familjesituationen påverkas negativt.

Högt tempo i finansbranschen - Finansförbundets rapport 2019

  • En femtedel uppger att de drabbats av sjukdom under helger och ledigheter som följd av sin arbetssituation.
  • Endast 18 procent av de som blivit sjukskrivna uppger att en arbetsskadeanmälan upprättats.
  • En av tre har inte fått en rehabiliteringsplan när de varit långtidssjukskrivna.

Fungerande ledarskap nyckeln 

Undersökningen visar också på ett antal faktorer som skapar bättre arbetsmiljö, till exempel väl fungerande ledarskap.

– Genom att förstärka och dra nytta av de friskfaktorer som vi identifierat kan många av finansbranschens arbetsmiljöproblem motverkas, säger Ulrika Boëthius.

"Chefen håller i nyckeln till bättre arbetsmiljö. På arbetsplatser där det finns fackliga ombud upplevs arbetsmiljön som bättre av de anställda" 

 Ulrika Boëthius

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar