Tips för ett lyckat lönesamtal

Är du anställd på ett företag med kollektivavtal har du rätt till ett årligt lönesamtal. Ta del av tips och råd för hur du kan förbereda dig och få ett mer framgångsrikt lönesamtal.

Omfattas din arbetsplats av Finansförbundets kollektivavtal förhandlas lönen lokalt på företaget och sätts direkt mellan dig och din chef. Hur löneprocessen går till på just din arbetsplats kan variera eftersom riktlinjerna fastställs av Finansförbundets lokala klubb tillsammans med arbetsgivaren. Oavsett var du jobbar ska du ha utvecklingssamtal och lönesamtal varje år.

Hur går ett lönesamtal till?

Vid ett lönesamtal träffas du och din chef för att prata om din nya lön. Under samtalet ska ni diskutera hur du utför ditt arbete. Du ska få en tydlig bild av:

 • Hur din arbetsinsats bedöms
 • Hur din lön motiveras 
 • Vad du kan göra för att påverka din framtida löneutveckling.

Samtalet ska vara en dialog: lyssna och ställ frågor. Fråga igen om chefen är otydlig. Har du gjort en fullt tillfredsställande prestation ska det normalt leda till en löneutveckling. 

Öka möjligheterna för ett lönsamt lönesamtal!

Lägg tid på att förbereda dig, kartlägg vad du bidragit med och vässa dina argument. Ta hjälp av tipsen nedan.

Gå igenom det senaste årets utvecklingssamtal. Vad har ni kommit överens om? Vilka individuella mål har du? Skriv ner allt du vill ta upp under samtalet. Gå också igenom din kalender och se vad du gjort under året. Har du fått nya arbetsuppgifter, haft särskilda uppdrag, fått utökat ansvar eller liknande?

Läs företagets lokala löneprinciper, lönepolicy och lönekriterier. De ligger till grund för hur din arbetsinsats och resultat mäts och värderas.

Stäm av din lön mot Finansförbundets lönestatistik. Statistiken består av löneuppgifter från företag med Bankarbetsgivarnas, BAO, kollektivavtal. Sifforna utgår från BESTA-koder som baseras på arbetsområde och komplexitet i arbetsuppgifter.

Till lönestatistiken

Ta fram några konkreta exempel på vad du gjort och vilka resultat du uppnått. Har du fått rätt förutsättningar? Hur ser din arbetsmiljö ut? Får du tillräckligt med tid, befogenheter och kunskap för att kunna prestera på topp? 

Sammanfatta dina argument:

 • Hur ser din prestation ut under året och vad är ditt mål med samtalet?
 • Vilken lön anser du dig värd?
 • Formulera argument utifrån företagets löneprinciper, policy, lönekriterier och dina individuella mål. 
 • Varför du förtjänar ökad lön?
 • Vilka argument kommer chefen troligen att ta upp?
 • Tänk efter hur du ska bemöta dem? 
 • Öva på dina argument. Stå framför spegeln och prata högt, öva med en vän, din fackliga representant eller Finansförbundets fackliga rådgivning. 
 • Berätta vad du anser dig värd och dina argument för det. 
 • Undvik känsloargument.  

Sammanfatta tillsammans vad ni är överens om respektive inte överens om. Är det lönenivån, påslaget, motiveringen eller liknande? Föreslå en ny tid. Ta kontakt med din fackliga representant eller den fackliga rådgivning för råd och stöd. 

Möjlighet att över­klaga

Överklaga om du inte är nöjd och möjligheten finns i era löneprinciper. Kontakta din fackliga representant så att Finansförbundet kan driva frågan åt dig. 

Så gör du för att över­klaga

Ingen löneök­ning?

Får du ingen eller mycket liten löneökning ska du och chefen göra en handlingsplan. Planen ska visa vad som krävs för att du ska få en löneutveckling i nästa lönesamtal. Ta gärna stöd av din fackliga representant.

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?

Kontakta representant på din arbetsplats

Kontakta medlemsservice

Vi säkerställer din identitet med BankID.

Har du haft lönesamtal och är missnöjd över låg eller ingen löneökning? Arbetar du på en arbetsplats där Finansförbundet har klubb eller kontaktombud har du rätt att överklaga din nya lön.
Så gör du för att över­klaga nya lönen

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar