Så jobbar Finansförbundet internationellt

Löntagare runt om i världen har blivit mer utsatta med en globaliserad arbetsmarknad. Finansförbundet jobbar tillsammans med en rad aktörer för att stärka människors rätt till ett gott arbetsliv.

En stor del av lagstiftningen sker inom den Europeiska unionen (EU). Samarbeten med andra fackliga organisationer och rörelser resulterar i ökat skydd för den svenska modellen med kollektivavtal.