Infografik med en vit dator på blå bakgrund

BESTA-kod, så funkar det

Har du en BESTA-kod? BESTA, Befattningsgruppering för Statistik, är ett system för att klassificera anställdas arbetsuppgifter. Alla anställda som omfattas av Finansförbundets och BAO (Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation) kollektivavtal ska ha en BESTA-kod kopplad till sin befattning.

BESTA används som en indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i Finansförbundets och BAOs gemensamma lönestatistik. Systemet gör att du kan jämföra dig lönemässigt med andra som har samma sorts tjänst och BESTA-kod. 

Till grund för en BESTA-kod ligger de faktiska arbetsuppgifterna som utförs i en befattning utan hänsyn till andra uppgifter som till exempel individens skicklighet, och resultat och, utbildningsbakgrund

Så byggs en BESTA-kod upp 

En BESTA-kod består av 5 siffror och byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad. 

Arbetsområde, position 1-2
Arbetsområdet anger inriktningen på arbetsuppgifternas innehåll. Arbeten med i huvudsak likartad inriktning grupperas inom samma område.

Svårighetsnivå, position 3
Svårighetsnivån anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, självständighet, kunskaper och erfarenheter som utförandet förutsätter. Det finns generella nivåbeskrivningar och nivåbeskrivningar som är mer specifika för arbetsområde. Vilket innebär att samma svårighetsnivå på olika arbetsområden inte behöver betyda att arbetena är likvärdiga.

Chefsbefattning/Annan befattning, position 4
Positionen består av fem sifferbeteckningar: 

 1. Chefsbefattning med underställd personal 
 2. Chefsbefattning med underställd personal (på små företag med högst 10 anställda) 
 3. Befattningar som leder och fördelar arbetet i den löpande varsamheten
 4. Projekt- och testledare 
 5. Övriga befattningar

Yrkesspecificering, position 5
Inom varje arbetsområde redovisas en yrkesspecificering i form av en sifferbeteckning 1-9.

Så ofta uppdateras BESTA-koderna

BESTA-koderna uppdateras en gång per år. Arbetet med att klassificera och ge BESTA-kod till nyanställda och personer som byter befattning ska dock ske löpande. Det kan hända att en medarbetare har en felaktig kod, till exempel om arbetsuppgifter förändrats. 

En del arbetsgivare använder också andra tjänstekoder parallellt med BESTA. Det är BESTA-koderna som arbetsgivarna och Finansförbundet är överens om ska gälla enligt det centrala kollektivavtalet. Är du osäker på vilken BESTA-kod din befattning har, eller tycker den är felkodad, vänd dig till din lokala fackklubb.

Frågor och svar om BESTA-kod

Alla anställda som omfattas av kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet ska ha en BESTA-kod kopplad till sin befattning 

Om din arbetsplats inte har Finansförbundets har du och din kollegor inte en BESTA-kod. Era löner är därför inte en del av Finansförbundets statistikunderlag.

Du kan nyttja lönestatistiken genom att jämföra olika BESTA-koder som motsvarar eller liknar din yrkesroll.

Som medlem i Finansförbundet kan du se din BESTA-kod direkt under Lönestatistiken. 

Till Lönestatistiken

När du går till Lönestatistiken kan du antingen ange en BESTA-kod direkt eller använda dig av sökfunktionen som guidar dig fram till en BESTA-kod.

Till Lönestatistiken

Få koll på löneutvecklingen i branschen 

Finansförbundets lönestatistik är inte bara ett verktyg för dig som anställd inför  till exempel lönesamtal utan är också ett underlag för lokal lönebildning. Ta del av statistiken under Mitt Finansförbundet. 

Till lönestatistiken 

Rela­terat inne­håll

Vid ett lönesamtal träffas du och din chef för att prata om din nya lön. Under samtalet ska ni diskutera hur du utför ditt arbete. Genom att förbereda kan du öka möjligheterna för ett lönsamt lönesamtal.
Tips för ett lyckat löne­samtal
Låg eller ingen löneökning
Har du haft lönesamtal och är missnöjd över låg eller ingen löneökning? Arbetar du på en arbetsplats där Finansförbundet har klubb eller kontaktombud har du rätt att överklaga din nya lön.
Så gör du för att över­klaga

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar