utvecklingssamtal finansförbundet.png

Förbered utvecklingssamtalet

I ett utvecklingssamtal träffas du och din närmsta chef för att diskuterar din roll i verksamheten och vilken kompetensutveckling du behöver.

Du och din närmsta chef ska träffas årligen för ett utvecklingssamtal. Samtalet ska leda till utveckling av dig som medarbetare, personligt och yrkesmässigt och organisationen som helhet. Både dina och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling du bör ha.

I utvecklingssamtalet diskuteras inte din lön specifikt men det är här du kan påverka din framtida löneutveckling. Vad begär arbetsgivaren i arbetsinsats, resultat, kompetensutveckling med mera, för att du ska få löneförhöjning i nästa lönesamtal?

Utvecklingssamtalet ska resultera i en gemensam bild av:  

 • Vad du gjort hittills
 • Vad som varit bra – mindre bra
 • Vad som förväntas av dig framöver
 • Om något behöver förändras i ditt arbete
 • Vilken kompetensutveckling du behöver

Tre tips för ett lyckat utvecklingssamtal

1. Avsätt tid i lugn miljö
Tänk på att avsätta ordentligt med tid till samtalet och se till att sitta i en miljö där ni är ostörda av telefoner och kollegor.

2. Gör en plan
Under utvecklingssamtalet ska ni komma fram till en skriftlig utvecklingsplan för dig.

3. Ta själv ansvar efter samtalet
Det är chefens ansvar att skapa förutsättningar för att du får kompetensutveckling, men det är viktigt att du själv tar ansvar för att se till att genomföra det ni kommer fram till. Att vara ”lojal” och lösa krissituationer genom att skjuta upp din egen kompetensutveckling, förlorar både du och företaget på i längden.

Tillbakablick

 • Uppföljning av tidigare utvecklingssamtal
 • Vad har gått bra – mindre bra?
 • Din arbetssituation och dina arbetsuppgifter

Framtiden

 • Företagets utveckling och mål
 • Dina mål och planer?
 • Förväntningar på dig?

Kompetensutveckling

 • Vilka behov har du av kompetensutveckling, på lång och kort sikt?

Arbetsmiljö

 • Hur fungerar samarbetet i arbetsgruppen/organisationen?
 • Hur är relationen mellan dig och din chef?
 • Hur är arbetsbelastningen?
 • Hur fungerar delaktigheten?
 • Hur fungerar arbetstiderna?

Dokumentera följande i en utvecklingsplan:

 • Dina mål för kommande år. Målen ska vara tydliga och rimliga.
 • Vilken kompetensutveckling du behöver och när den ska ske.
 • Andra förändringar, som nya metoder, arbetsrotation, studiebesök, mentorskap med mer.
 • Hur ofta och när ni ska stämma av under året för att se till att det som planerats blir av.

Tips!

Använd dig av utvecklingsplanen när du förbereder dig inför ditt lönesamtal.

Relaterade länkar

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar