Långt kvar till en jämställd finansbransch

”Trots att mycket görs, går det alldeles för långsamt. Jag har jobbat fackligt i över 40 år och lika länge med jämställdhetsfrågor, mina förväntningar var att vi skulle kommit längre”, säger förbundsordförande Ulrika Boëthius med anledning av Finansförbundets senaste jämställdhetsrapport.

I den genomlysning som Finansförbundet har gjort över jämställdheten i finansbranschen är det tydligt att utvecklingen går långsamt. Kvinnor och män arbetar med olika saker, där kvinnor oftare har lägre betalda tjänster längre ned i företagshierarkin. Kvinnor är även mer utsatta för hot och våld, är sjukskrivna oftare, sköter om barn och hem i högre utsträckning samt har lägre kapitalinkomster och pension jämfört med män.- Jag blir inte förvånad när jag läser rapporten, men jag hade högre förväntningar. Jag trodde att vi nu skulle ha nått fram till jämställda löner för lika arbete samt att uttaget av föräldradagar skulle varit jämnt fördelat. I år fyller föräldraförsäkringen 50 år, men fördelningen av dagar är långt ifrån likställt mellan könen säger Ulrika.

Stor lönespridning får löneskillnaderna att växa

Lönespridningen inom finansbranschen är stor vilket gör att löneskillnaderna mellan män och kvinnor blir extra tydliga här. Särskilt stor skillnad syns bland chefer, där män kan tjäna upp till 19 000 kronor mer i månaden än kvinnor. Enligt rapporten är lönerna generellt sett lägre inom de yrken i finansbranschen som är mer kvinnodominerade likt kundtjänst och inom yrken som anses mer risktagande som börsmäklare och fondhandlare är männen fler och lönerna högre.

- Det finns många seriösa arbetsgivare som försöker komma till rätta med detta, men det finns också de som hoppas att det ska lösa sig av sig självt. På den centrala nivån har Finansförbundet och BAO en partsgemensam grupp, jämställdhets- och mångfaldskommittén, där utbildningar tas fram och priser delas ut för att uppmärksamma det goda arbete som görs i branschen. För två år sedan delades exempelvis Annas jämställdhets- och mångfaldspris ut till Philip Erlandsson, Chef för Nordea Markets för hans arbete med att förbättra jämställdheten på sin enhet. Antalet kvinnor på enheten gick från 10% till 43% på fem år.

På den lokala nivån görs det också insatser, alla arbetsgivare ska tillsammans med sin lokala fackklubb ha en arbetsgrupp för branschprojektet Lika lön. Gruppen går igenom de tjänster som har lika och likvärdiga arbetsuppgifter mellan könen och ser över så att det inte råder några löneskillnader. Men trots att projektet infördes 2011 är det ingen storbank som har uppnått målet. Men förra året kom ett glädjande besked, Sparbanken Skåne kunde som första bank i landet meddelat att de uppnått jämställda löner inom ramen för projektet. En insats som prisades med Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023.

Att bilda familj påverkar löneutvecklingen

Att få barn påverkar också kvinnors löneutveckling visar rapporten. Kvinnor är föräldralediga i högre utsträckning än män, vilket leder till lägre löner för kvinnor och i förlängningen risk för sämre arbetsvillkor och karriärmöjligheter samt lägre pensioner. 

-
I vårt kollektivavtal har man rätt till 80% av sin lön i ett år, oavsett vad man tjänar, något som vi hoppades skulle leda till att fler män tog ut föräldraledighet. Det har blivit bättre sedan 2002 när regeln infördes men än har det inte blivit 50–50. Jag tror att många män och kvinnor vet att det ser ut så här, men det är lätt att göra kortsiktiga beslut, man tänker kanske inte på sin pension när man sitter där med sitt nyfödda barn. Den valfrihet som föräldraförsäkringen erbjuder, innebär också att det går att välja det som känns bra nu men som kanske inte är bra i längden. Det vi kan göra som fackförbund är att upplysa och ge råd. 

Tips för en mer jämställd arbetsplats

 • Se till att vara påläst, läs vad som står i vårt kollektivavtal och i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.
 • Använd dig av de stödmaterialet som finns på finansforbundet.se likt löneresan.
 • På varje arbetsplats ska det finnas en partsgemensam lönegrupp som ska arbeta för jämställda löner. 
 • Ifrågasätt chefens lönesättning om du känner att den är felaktigt. Ta hjälp av ditt kontaktombud om du behöver stöttning och be chefen att förklara varför din lön ser ut som den gör och hur den står sig i jämförelse med andra med liknande arbetsuppgifter. Snart kommer även nya direktiv från EU med krav om transparenta löner. 
 • Känner du dig som medlem eller förtroendevald osäker så finns medlemsservice och experter på kansliet att ta hjälp av. Vill klubbstyrelsen ha en extra utbildning för att stärka sig på området, så går det att ordna, säg till så gör vi en extrainsatt utbildning till er. Du som medlem eller förtroendevald ska aldrig känna dig ensam, vi gör det här jobbet tillsammans, för varandra.

Relaterade länkar

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar