Foto: Johnér/Maskot

Uppsagd? Här finns hjälp när du letar nytt jobb

Förhandlingarna är klara och det gick inte att hitta en plats åt dig i den nya organisationen. Du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och måste hantera en ny och ovan tillvaro. Det är läskigt och kanske även lite sorgligt, men det finns hjälp att få.

Om din tidigare arbetsplats har kollektivavtal har du rätt till hjälp från Trygghetsfonden. Det är en organisation vars enda uppgift är att underlätta för uppsagda inom bank- och finansbranschen att komma vidare. Du får en individuell plan för åtgärder som är lämpliga för just dig.

Trygghetsfonden kan betala ut extra ersättning som kompletterar a-kasseersättningen. I vissa fall kan du också få ersättning om du väljer att studera för att öka dina chanser till jobb, och bidrag för kostnader för exempelvis kurslitteratur.

Alla Finansförbundets medlemmar som varit arbetssökande i tre månader får hela 80 procents rabatt på studieförbundet Sensus grundutbildningar i ekonomi, data, språk och kommunikation.

Om du funderar på att starta eget istället för att söka en ny anställning kan du också få hjälp och stöd av Trygghetsfonden.

Inkomstförsäkringen kan ge 80 procent av lönen

Som medlem i Finansförbundet har du tillgång till en inkomstförsäkring, som gör att du under en period kan få upp till 80 procent av din tidigare lön även om den är högre än a-kassans tak. Viktigt att komma ihåg är att inkomstförsäkringen bara gäller när du får ersättning från a-kassan.

Stöd i jobbsökandet

Men för de flesta är det kanske ändå mest naturligt att söka nytt jobb. Finansförbundet har tjänster som kan hjälpa dig på vägen. Du kan prata med en jobbexpert eller en coach om du behöver sortera tankarna om vad du kan och vill göra med ditt yrkesliv, och vilka vägar du kan gå för att nå dit.

Ibland känns det svårt att beskriva sig själv och sin kompetens i CV och ansökningsbrev, i synnerhet om det var länge sedan du sökte jobb. Då kan en expert titta på ansökningshandlingarna och ge dig användbar feedback. Du kan också få hjälp med din Linkedin-profil. Den kommer förmodligen högt upp om en potentiell arbetsgivare googlar ditt namn, så det är bra att den är uppdaterad.

När det så är dags att gå på jobbintervju är det möjligt att boka in intervjuträning för en mindre kostnad.

Nätverka och håll koll på branschen

En viktig del av jobbsökandet är att hålla sig uppdaterad om hur branschen utvecklas, vilka områden som behöver folk och vilka kompetenser som efterfrågas mest. Därför ska du som är arbetssökande passa på att delta i Finansförbundets olika seminarier och föreläsningar. Det är också bra tillfällen att träffa folk från olika arbetsplatser som kan visa sig bli värdefulla kontakter i ditt jobbsökande.

Relaterade länkar

Så funkar a-kassan

Den a-kassa som ligger närmast Finansförbundet heter Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa, men du kan vara med i vilken a-kassa du vill. Alla a-kassor har nämligen samma regelverk för när och hur du har rätt till ersättning.

 • Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka jobb aktivt
 • Du måste minst ha jobbat ett visst antal timmar under det senaste året (du får räkna bort tid då du till exempel varit föräldraledig, sjuk eller har studerat)
 • För att få ersättning baserad på din inkomst och inte bara grundersättning behöver du ha varit medlem i någon a-kassa i minst ett år utan avbrott
 • Den inkomstbaserade ersättningen motsvarar 80 procent av din tidigare lön, om du tjänat upp till ungefär 33 000 kronor

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar