Kartläggning av jämställdhet i finansbranschen 2024

Jämställdhet är en viktig fråga för finansbranschen men utvecklingen går långsamt. Enligt Finansförbundets nya rapport "Jämställdhetsrapporten – en könsuppdelad finansbransch" råder det stora skillnader mellan män och kvinnor i branschen.

Ladda ner rapport

Rapporten sammanfattar statistik från bland annat SCB och Nyckeltalsinstitutet och visar stora skillnader i löneläget mellan män och kvinnor. Den visar också att kvinnor oftare har lägre betalda tjänster längre ned i företagshierarkin. Kvinnor är mer utsatta för hot och våld, medan män är sjukskrivna mer sällan och tar ut mindre vab och föräldraledighet. Kvinnor har även lägre kapitalinkomster och pension jämfört med män.

- Finansbranschen är ur många aspekter ojämställd bransch, det visar siffror från flera källor. Bilden som rapporten visar är häpnadsväckande för ett modernt Sverige 2024. Det enda sättet att komma till rätta med finansbranschens könsuppdelning är att medvetet arbeta med detta, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Stora löneskillnader

 • Män som är ekonomi- och finanschefer på nivå 1 enligt SCB:s statistik, tjänar 94 900 kronor i månaden. Kvinnor i motsvarande tjänst tjänar i genomsnitt 75 800 kronor i månaden. En löneskillnad på 19 100 kronor i månaden eller nästan 230 000 kronor under ett år före skatt.
 • Bland mäklare inom finans tjänar män i genomsnitt 104 900 kronor i månaden och kvinnor 71 600 kronor i månaden. I yrkeskategorin anställd i allmänt bankarbete tjänar kvinnor i genomsnitt 39 400 kronor i månaden och män 47 000 kronor i månaden.
 • Kvinnor och män har olika yrkesroller. I yrkeskategorin banktjänstemän och redovisningsekonomer, där lönerna är förhållandevis låga sett till hela finansbranschen, uppgår antalet kvinnor till 40 800 och män till 18 400.

Kvinnor mer sjukskrivna och föräldralediga

 • I branschen Finans- och försäkringsverksamhet är kvinnor sjukskrivna 7,4 arbetsdagar på ett år och män 2,8. Det finns samband mellan sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och befattning samt lönenivå. Ju lägre position och sämre lön, desto större risk att bli sjuk.
 • Den sista september 2022 var 69 procent av de som tog föräldraledighet kvinnor. Då det Branschen består totalt sett av 52 procent kvinnor, ett jämnt uttag av föräldraledighet mellan könen borde följa denna fördelning.

Män har högre kapitalinkomster

 • Inom investment- och riskkapitalbolagsverksamhet där 261 kvinnor och 404 män arbetar är medelvärdet på kvinnors kapitalinkomster 363 052 kronor. Motsvarande för männen är 1509 551 kronor.

Ta del av rapporten i sin helhet

Ulrika Boëthius tips för en mer jämställd arbets­plats

 • Se till att vara påläst, läs vad som står i vårt kollektivavtal och i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.
 • Använd dig av de stödmaterialet som finns på finansforbundet.se likt löneresan.
 • På varje arbetsplats ska det finnas en partsgemensam lönegrupp som ska arbeta för jämställda löner. 
 • Ifrågasätt chefens lönesättning om du känner att den är felaktigt. Ta hjälp av ditt kontaktombud om du behöver stöttning och be chefen att förklara varför din lön ser ut som den gör och hur den står sig i jämförelse med andra med liknande arbetsuppgifter. Snart kommer även nya direktiv från EU med krav om transparenta löner. 
 • Känner du dig som medlem eller förtroendevald osäker så finns medlemsservice och experter på kansliet att ta hjälp av. Vill klubbstyrelsen ha en extra utbildning för att stärka sig på området, så går det att ordna, säg till så gör vi en extrainsatt utbildning till er. Du som medlem eller förtroendevald ska aldrig känna dig ensam, vi gör det här jobbet tillsammans, för varandra.

Finansförbundets arbete med jämställdhet

”Jag har jobbat fackligt i över 40 år och lika länge med jämställdhetsfrågor, mina förväntningar var att vi skulle kommit längre”, säger förbundsordförande Ulrika Boëthius med anledning av den nya jämställdhetsrapporten.
Läs intervjun med Ulrika Boëthius
Finansförbundet arbetar förebyggande och målmedvetet med diskrimineringsfrågor och har egna experter inom området. Ta del av guider kring lagar, begrepp och arbetsgivarens skyldigheter.
Så jobbar Finansförbundet

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar