Spara semester?

Hur många semesterdagar du har rätt att spara till kommande år varierar beroende på kollektivavtal eller ej.

För att ta ut sparade dagar måste du först ha använt årets semesterdagar. Om du inte har hunnit använda dina sparade dagar när du slutar din anställning betalas de ut som semesterersättning.

Vad gäller för dig?

  • Du måste ta ut minst 20 semesterdagar och får spara max 5 dagar per år.
  • Om din arbetsgivare medger så kan du få spara fler dagar per år.
  • Sparade dagar får du spara i högst fem år.
  • Du får bara spara betalda semesterdagar.
  • Underrätta din arbetsgivare i samband med att planeringen av årets semesterledighet görs.
  • Sparade semesterdagar ska tas ut i den ordning de sparats.
  • Om du under året har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön får du spara en eller flera av dessa överskjutande dagar till ett senare år.
  • En sparad semesterdag ska tas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades.