”Det handlar inte om att strida – det handlar om att lyssna”

Det har snart gått 34 år sedan Pia Inevik började jobba på bank, då som privatrådgivare och nu som företagsrådgivare på Sörmlands Sparbank. Ända från start har hon varit medlem i Finansförbundet. Hon fick snabbt frågan om att bli kontaktombud och blev därefter styrelseledamot i klubben.

-Jag ser det som en möjlighet att få påverka. Det handlar inte om att strida med arbetsgivaren utan om att lyssna in och framföra åsikter, säger Pia.

Vad innebär det för dig att vara förtroendevald?
- Jag ser det som en möjlighet att påverka arbetsgivaren i olika frågor och att utbyta information. Det handlar också om att lyssna in medlemmarnas behov och höra vad som händer. De kanske inte alltid kommer och berättar vad som skaver utan det gäller att ha örat mot rälsen. 

- Det är viktigt att det finns en motpart gentemot arbetsgivaren och ett stöd för medlemmarna om det skulle vara något. För egen del är det också en utvecklingsmöjlighet att få gå de utbildningar som Finansförbundet erbjuder inom exempelvis arbetsrätt och kollektivavtal.  

Vilka frågor brinner du för?
- Arbetsmiljö och trivsel i första hand, att det är en bra stämning på arbetsplatsen. Annars beror det på vilka frågor som står i fokus på arbetsplatsen just nu. Vi har nyligen byggt om vårt kontor i Nyköping och gått från tre kontor till ett. Det innebär flera fördelar men väcker också frågor till exempel om hur vi ska sitta, i egna rum eller i öppet landskap och kommer mötesrummen att räcka till. Frågor som facket deltagit i och diskuterar vidare i en arbetsgrupp eftersom våra övriga kontor framöver, mer eller mindre, också kommer att beröras av anpassningar för verksamheten.

 Hur skulle du beskriva ditt uppdrag med tre ord? 
-Solidaritet, insikt och utveckling. Det är så jag ser på det fackliga uppdraget. En insats som vi gör tillsammans - för varandra. Något som gynnar utvecklingen för arbetsgivaren, mig och medlemmarna.

Hur ser du på ditt uppdrag framöver?
- Att fortsätta arbeta för att skapa en så bra arbetsmiljö som det bara går. Alla mår kanske inte alltid bra, men att jobba för att rätt förutsättningar finns för att trivas. Det kan vara enkla saker som att fika ihop. Sen är det viktigt att fortsätta ha en bra dialog med arbetsgivaren. 

- Vi har haft avstämningar veckovis eller månadsvis för att kunna tanka av varandra. Vi har en bra arbetsgivare som tycker att samarbetet med facket och att vi har en lokal klubb är viktigt. Jag har inte fått uppfattningen att de har något emot den fackliga rollen, vi finns ju till för medlemmarna men också för arbetsgivaren.