Bli medlem – i största fackliga organisationen för bank och finans

* uppgiften är obligatorisk

Personuppgifter


Adress


Kontaktuppgifter


Anställningsuppgifter


Ditt godkännande

* uppgiften är obligatorisk

Personuppgifter


Adress


Kontaktuppgifter


Utbildningsuppgifter


Ditt godkännande

Finansförbundet är personuppgiftsansvariga och kommer att använda sig av denna information för att på bästa sätt tillvarata dina intressen i enlighet med Finansförbundets  stadgar. För att göra detta kan uppgifter komma att lämnas ut till tredje man, såsom exempelvis statlig myndighet eller försäkringsbolag. Vi vill särskilt göra dig uppmärksam på att ovanstående uppgifter kan komma att behandlas av Finansförbundet för att kunna erbjuda dig vissa anpassade tjänster som till exempel försäkringar. Därför är det viktigt att du meddelar Finansförbundet eventuella förändringar.