Man och kvinna sitter i en soffa och samtalar

Personlig rådgivning och rättshjälp

Chefen vill att jag ska arbeta tre kvällar i veckan, kan jag säga nej?  Jag har en tvist med min arbetsgivare, vad gäller? Finansförbundet stöttar dig från första dagen som medlem och ger dig personlig rådgivning och rättshjälp.

Arbetsrättsligt råd och stöd

Få rår och stöd när du har frågor kring arbetsrätt, dina rättigheter eller skyldigheter på arbetsplatsen. 

Förhandlingshjälp vid konflikter

När det uppstår oenighet mellan dig och din arbetsgivare som leder till fackliga förhandlingar kan du få hjälp och stöd av Finansförbundet. 

Rätts­hjälp i domstol eller motsvarande instans

Blir ditt ärende en rättslig tvist i domstol eller liknande kan du få rättshjälp. Finansförbundet gör alltid en prövning från fall till fall. Du kan beviljas rättshjälp till exempel vid arbetsskador, i tvistiga ärenden om sjukpenning, sjukersättning eller liknande om sjukdomen kan antas bero på en arbetsskada.

I brottmål kan du beviljas rättshjälp förutsatt att det påstådda brottet är kopplat till din anställning.

Om du beviljas rättshjälp står Finansförbundet för samtliga rättegångskostnader.

SwedSec- och InsureSec-ärenden

Har du blivit anmäld för att ha brutit mot SwedSec, InsureSec eller bankens regelverk? Håller din arbetsgivare på att dra in din licens?  Finansförbundets juridiska ombud hjälper dig.

SwedSec- och InsureSec-ärenden - så här funkar det

För att ha rätt till förhandlings- och rättshjälp:

 • Ska du ha varit medlem i minst tre månader innan ärendet uppstår. Tremånadersfristen börjar löpa från den dag som medlemsansökan kommer in till förbundet.
 • Får du inte ha tagit emot annan rättshjälp. För att företräda dig får inget annat ombud ha varit inblandat i samma process. Om du anlitar ett externt ombud, till exempel fristående jurist, kan du vägras förhandlings- eller rättshjälp och en redan påbörjad handläggning, förhandlings- eller rättshjälp kan avbrytas.
 • Ska du tillhöra Finansförbundets organisationsområde, det vill säga jobba inom bank- och finansbranschen.
 • Får du inte lämna felaktiga uppgifter eller hålla tyst om avgörande omständigheter som har betydelse för ditt ärende.
 • Ska du vara yrkesverksam medlem. Detta innebär att studerande, icke yrkesverksamma, före detta medlemmar eller pensionärsmedlemmar har normalt sett inte har rätt till förhandlings- och rättshjälp.
 • Ska förhandlingen eller domstolsprövningen ske i Sverige. Jobbar du utomlands kan du i vissa fall få stöd av det landets motsvarande fackförbund.

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar