Uppsatsstipendium

Har du skrivit kandidat- eller masteruppsats? Då kan du som är medlem i Finansförbundet ansöka om vårt uppsatsstipendium.

Finansförbundets uppsatsstipendium delas ut två gånger per år, en gång på vårterminen och en gång på höstterminen. Prissumman är upp till totalt 25 000 kronor per termin och kan delas ut till en till tre uppsatser. Sista ansökningsdag är den 30 juni för vårterminen och den 31 januari för höstterminen.

Vinnaren eller vinnarna utses av en jury som består av Finansförbundets branschutskott med medlemmar från förbundsstyrelsen och förbundskansliet. De bedömer uppsatserna utifrån följande kriterier:

  • Hur väl uppsatsen berör bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, fackliga organisationer, anställda eller arbetsgivare.
  • Ämnets aktualitet.
  • Uppsatsens intresse ur ett fackligt perspektiv.
  • Kvalitet och pedagogiskt upplägg.

Ansök så här: 

Observera att du behöver vara medlem i Finansförbundet för att söka! Är ni flera författare behöver alla vara medlemmar för att hela prissumman ska delas ut.

1. Kort presentation

Skicka en kort presentation av författarna som innehåller följande uppgifter:

  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • Bostadsadress (inkl. postadress)
  • Telefonnummer (inkl. riktnummer)
  • E-postadress
  • Utbildning och skola

2. Uppsats

Bifoga den färdiga uppsatsen.

3. Registreringsintyg

Bifoga ett separat registreringsintyg per författare, i pdf-format, som anger personnummer och som intygar studier under innevarande termin vid högskola eller universitet i Sverige.

4. Skicka handlingarna

Sista ansökningsdag är 31 januari för höstterminen och 30 juni för vårterminen.

Skicka in uppsatsen, ansökan och registreringsintyget via e-post. Skicka den till uppsatsstipendium@finansforbundet.se.

Uppsatser som får stipendium publiceras på Finansförbundets hemsida.