Uppsatsstipendium

Har du skrivit C- eller D-uppsats? Då kan du som är medlem i Finansförbundet ansöka om vårt uppsatsstipendium. 

Finansförbundets uppsatsstipendium delas ut två gånger per år, en gång på vårterminen och en gång på höstterminen. Prissumman är upp till totalt 25 000 kronor per termin och kan delas ut till en till tre uppsatser. Sista ansökningsdag är den 30 juni för vårterminen och den 31 januari för höstterminen.

Vinnaren eller vinnarna utses av en jury som består av Finansförbundets branschutskott med medlemmar från förbundsstyrelsen och förbundskansliet. De bedömer uppsatserna utifrån följande kriterier:

  • Kvalitet och pedagogiskt upplägg.
  • Uppsatsens intresse ur ett fackligt perspektiv.
  • Ämnets aktualitet.
  • Hur väl uppsatsen berör bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, fackliga organisationer, anställda eller arbetsgivare.

Så här ansöker 

Observera att du måste vara medlem i Finansförbundet för att söka!

1. Kort presentation

Skicka en kort presentation av dig själv innehållande uppgift om:

  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • Bostadsadress (inkl. postadress)
  • Telefonnummer (inkl. riktnummer)
  • E-postadress
  • Utbildning och skola

2. Uppsats

Bifoga den färdiga uppsatsen.

3. Registreringsintyg

Bifoga ett registreringsintyg i pdf-format som anger ditt personnummer samt att du studerar under innevarande termin vid högskola eller universitet i Sverige.

4. Skicka handlingarna

Sista ansökningsdag är 31 januari för höstterminen och 30 juni för vårterminen.

Skicka in uppsatsen, ansökan och registreringsintyget via e-post. Skicka den till uppsatsstipendium@finansforbundet.se.

Uppsatser som får stipendium publiceras på Finansförbundets hemsida.

Stipendiet delas ut till uppsatsen. För att hela prissumman som tilldelas uppsatsen ska delas ut krävs att samtliga författare är medlemmar i Finansförbundet.