stipendium finansförbundet

Ansök om stipendium

Har du skrivit en uppsats som berör finanssektorn? Eller om jämställdhet och mångfald, eller båda? Som student kan du ansöka om två olika stipendium via Finansförbundet. Du kan belönas med upp till 25 000 kronor för din uppsats.

Finansförbundets stipendium

Två gånger per år (vår- och hösttermin) delar Finansförbundet ut stipendium för en uppsats som berör finanssektorn. Prissumman ligger på upp till 25 000 kronor per termin. Ansökan är endast öppen för dig som är studentmedlem i Finansförbundet och har skrivit en kandidat- eller masteruppsats. Är ni flera författare behöver alla vara medlemmar för att hela prissumman ska delas ut. 

Juryn består av Finansförbundets branschutskott med medlemmar från förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Din uppsats bedöms utifrån: 

 • Om du har skrivit en kandidat- eller masteruppsats.
 • Hur väl uppsatsen berör bank- och finansbranschen, arbetsmarknaden, fackliga organisationer, anställda eller arbetsgivare. 
 • Ämnets aktualitet. 
 • Uppsatsens intresse ur ett fackligt perspektiv. 

Så ansöker du om Finansförbundets stipendium

1. Skicka en kort presentation med följande uppgifter:

 • Personnummer 
 • För- och efternamn 
 • Bostadsadress (inklusive postadress) 
 • Telefonnummer (inklusive riktnummer) 
 • E-postadress 
 • Utbildning och universitet/högskola 

Bifoga uppsats samt registreringsintyg. Ett registreringsintyg per författare. Intyget ska innehålla personnummer och intyga studier för innevarande termin.  

Skicka in din ansökan och samtliga handlingar till: uppsatsstipendium@finansforbundet.se

 • Senast 31 januari för höstterminens omgång 
 • Senast 30 juni för vårterminen.

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs stipendium

Finansförbundet har tillsammans med BAO (Bankinstitutens arbetsgivareorganisation) en jämställdhets- och mångfaldskommitté. Har du skrivit en uppsats med tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald har du möjlighet att ansöka om stipendium från den under perioden 1 juni till 15 augusti. Varje år belönas en uppsats med en prissumma om 20 000 kronor. 

 • Uppsatsen ska handla om jämställdhet och/eller mångfald utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder)
 • Uppsatsen är på högskolenivå och godkänd för ett år bakåt i tiden från och med ansökningsår. 
 • Som stipendiat godkänner du genom din ansökan att Jämställdhets- och Mångfaldskommittén får använda den. Både för vidare spridning inom branschen och publicering i BAO:s respektive Finansförbundets kanaler.

Uppsatsen bedöms utifrån följande kriterier:

 • Intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv.

 • Nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets- och/eller mångfaldsområdet.

 • Vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen.

 • Ämnets aktualitet.

 • Tillämplighet inom bank- och finansbranschen.

 • Uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg.

Ansök om stipendiet på BAO:s webbplats

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Inspireras av tidigare uppsatsvinnare

Höst 2023, Remote Control, Redefining Leadership in the Age of Hybrid Work. Av Clara Sjögren Nyberg

Vår 2023, Evaluating machine learning and traditional models in Swedish retail banking. Av Emma von der Burg och Saga Strömberg

Höst 2022, Organisatoriska arbetet för att attrahera och behålla Gen Z. Av Josefin Mannevik och Filippa Risselborn

Vår 2022, Fondrobotar, privatspararens bästa vän? Av Anton Pettersson, Axel Rahm, Axel Ramhult, Jonas Röst, Gabriel Levin Hane och Ida Hansson Häggstrand

Höst 2021 delades inget stipendium ut

Vår 2021, Application of Artificial Intelligence Techniques to Combat Money Laundering in the Banking Sector. Av Lindona Hotis

Höst 2020, Hybridkontoret - Det nya svarta? Distansarbetets påverkan på ledarskap och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Av Clara Sjögren Nyberg och Felicia Fritz

Vår 2020, Privat pensionssparande - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det privata pensionssparandet. Av Frida Person och Sofia Widlund

Höst 2019, Toppkvinnor i Svenska banker - En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser och erfarenheter av som hindrar karriärsutvecklingen. Av Ida Amundusson, Fanny Lundblad och Tilda Åstrand

Vår 2019, Intelligent Process Automation - Building the bridge between Robotic Process Automation and Artificial Intelligence. Av Marcus Bellman och Gustav Göransson

Höst 2018, Intern kommunikation kring hållbarhet - En fallstudie vid Swedbank och Länsförsäkringar Bank. Av Oscar Boström och Sofia Lundgren

Vår 2018, Stockholmsbörsens Aktiedrottningar - En kvalitativ studie om hur kvinnliga aktieanalytiker upplever sin yrkesroll. Av Cecilia Johnell och Julia Gustavsson

Höst 2017, Jämställdhet i styrelserummet - hjälpande eller stjälpande? - En studie om andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser och dess påverkan på finansiell prestation. Av Alexandra Stenberg, Ellen Erstrand och Julia Gustavsson

Vår 2017, Finansiell rådgivning - en lojalitetsfråga? Av Hanna Lundqvist

Uppsatsvin­nare höstterminen 2023

Clara Sjögren Nyberg prisas av Finans­för­bundet för sin masterupp­sats som under­söker ledar­ska­pets roll för att en orga­ni­sa­tion ska lyckas med hybrid­ar­bete och vilka ledar­skapsstilar som är nyck­larna till fram­gångs­rika hybrid­team.

Allt om den vinnande uppsatsen

Relaterat innehåll

Funderar du på att byta jobb, eller behöver du söka nytt arbete? Oavsett vad din situation är kan du som är på väg mot ett nytt jobb. få tips och råd.
Stöd när du söker jobb

Studentmedlem hos oss

 • Gratis medlemskap
 • Möjlighet till uppsatsstipendium
 • Rådgivande samtal
 • Förmånliga försäkringar
 • Begåvningstester
 • Branschspecifik lönestatistik
 • Feedback på ansökningshandlingar
 • Hjälp med anställningsavtal
 • Rabatter på resor, hotell med mera