"Kollektivavtalet ger frihet och arbetsro"

Ett avtal som gäller tills vidare, en löpande dialog och stora friheter att komma överens i olika frågor lokalt på en arbetsplats. Det gynnar både arbetsgivare och anställda i bank- och finanssektorn.

Kollektivavtalet som Finansförbundet har tecknat med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO, gäller tills vidare, vilket är ovanligt. De flesta kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer brukar omförhandlas med ett par års mellanrum, men bank- och finanssektorn har valt en annan väg.
– Det ger mer ro i förhandlingarna. Vi kan ta oss tid att lösa frågor löpande och har bra diskussioner som verkligen gagnar medlemmarna, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.

Hanna Byström som är vd för BAO håller med om att det är ett givande arbetssätt.
– Det finns ett tydligt värde i att ha långsiktiga avtal. Vi kan lyfta förslag och utvecklingsfrågor tidigt.

Ungefär 9 av 10 anställda omfattas av kollektivavtal

Ungefär nio av tio anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Att villkoren på arbetsmarknaden regleras av avtal snarare än lagstiftning ger bättre möjligheter att anpassa efter olika branschers förutsättningar.
– Det är mer effektivt än i de allra flesta länder, säger Ulrika Boëthius.

Hanna Byström understryker kollektivavtalens träffsäkerhet.
– Det blir mer relevant. Med lagstiftning hade det behövt se likadant ut överallt, trots att behoven när det gäller sådant som arbetstid eller lön och ersättningar varierar mellan sektorer.

Samtidigt finns det företag som är ovilliga att teckna kollektivavtal. Att det minskar flexibiliteten är ett vanligt argument, men Ulrika Boëthius menar att det är en felaktig uppfattning.
– Vårt avtal är decentraliserat i sin utformning, det ger stora möjligheter att vara flexibel. Det finns en del okunnighet, man kanske tror att man måste ha MBL-förhandling (medbestämmandelagen) varje torsdag, men så är det förstås inte. Arbetsgivaren och de fackliga på arbetsplatsen bestämmer själva hur de ska lägga upp sitt samarbete.

Hon påpekar också att det lokala fackliga arbetet på de fyra storbankerna är upplagt på helt olika sätt, en indikation på hur stor friheten och flexibiliteten är i avtalet.

Hanna Byström bekräftar att arbetsgivarna inom bank och finans också tycker att det är ett bra upplägg.
– Den lokala dialogen fungerar bra, visar undersökningar vi gjort. När man lyfter frågor på den nivån skaffar man bra underlag inför beslut.

Så mycket tjänar du på avtalet

Bli medlem i Finansförbundet

Läs också

"Vi springer före och bryter ny mark". Gerhard Olsson är förtro­en­de­vald på Nordea sedan tio år till­baka. Hans driv­kraft är det dubbla genom­slaget: att både kunna utveckla den fack­liga orga­ni­sa­tionen och jobba till­sam­mans med arbets­gi­varen för att hitta lösningar.
Gerhard Olsson, förtroendevald på Nordea
"Kollektivavtal är något vi alla ska vara stolta över". Lena Skullman har arbetat inom SEB sedan 1986 och har varit facklig engagerad i stort sett sedan dag ett  och än i dag brinner hon starkt för frågorna.
Lena Skullman, vice ordförande i klubben på SEB
"Att det finns facklig närvaro på en arbetsplats gör att det blir ordning och reda i processerna". Mattias Thunström har arbetat på SPP Pension & Försäkring i stora delar av sitt yrkesliv och har varit förtroendevald i fjorton år, varav nio som ordförande.
Mattias Thunström, klubbordförande på SPP Pension & Försäkring

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar