Högre framtida pension med tjänstepension BTP

Det bästa du kan göra för din pension är att jobba på en arbetsplats som erbjuder en bra tjänstepension. Arbetsplatser med Finansförbundets kollektivavtal har tjänstepension BTP (Bankernas Tjänstepension).

BTP består av två avtal, BTP1 och BTP2, det som skiljer dem åt är framför allt hur månadspremien (månadssparandet) beräknas. Många anställda har BTP1. Enligt BTP1 avsätter din arbetsgivare 6,5 procent av din månadslön upp till 47 625 kronor (år 2024) och 32 procent av lönedelar mellan 47 625 och 190 500 kronor (år 2024) till ditt tjänstepensionssparande varje månad. 

Hur mycket mer pengar kan det bli till min framtida pension?

 • Med en månadslön på 40 000 kronor blir månadspremien 2 600 kronor. Jobbar du heltid i 20 år och räknar med en förväntad årlig avkastning på fyra procent kan det bli 949 085 kronor.
 • Med en månadslön på 50 000 kronor blir månadspremien 3 856 kronor. Jobbar du heltid i 20 år och räknar med en förväntad årlig avkastning på fyra procent kan det bli 1 407 567 kronor.
 • Med en månadslön på 60 000 kronor blir månadspremien 7 056 kronor. Jobbar du heltid i 20 år och räknar med en förväntad årlig avkastning på fyra procent kan det bli 2 575 672 kronor.

Räkneexemplen visar hur ditt tjänstepensionssparande skulle kunna utvecklas över tid med hjälp av ränta-på-ränta-effekten. Exemplen är baserade på en förväntad årsavkastning. Den faktiska avkastningen kan bli både högre och lägre än i exemplet. Vi har inte tagit hänsyn till skatter, avgifter, valutaförändringar eller inflation.

Så mycket tjänar du på avtalet

Bli medlem i Finansförbundet

Läs också

BTP1 pension
BTP1 är en så kallad premiebestämd pensionsplan, där hur mycket din arbetsgivare sparar till din tjänstepension beräknas efter hur stor lön du har. Du kan påverka hur värdeutvecklingen av sparandet blir genom att välja placeringsform.
Så funkar tjänstepension BTP1
"Kollektivavtal är något vi alla ska vara stolta över". Lena Skullman har arbetat inom SEB sedan 1986 och har varit facklig engagerad i stort sett sedan dag ett  och än i dag brinner hon starkt för frågorna.
Lena Skullman, vice ordförande i klubben på SEB
"Att det finns facklig närvaro på en arbetsplats gör att det blir ordning och reda i processerna". Mattias Thunström har arbetat på SPP Pension & Försäkring i stora delar av sitt yrkesliv och har varit förtroendevald i fjorton år, varav nio som ordförande.
Mattias Thunström, klubbordförande på SPP Pension & Försäkring
Finansförbundets avtal med BAO gäller tills vidare, det innebär en löpande dialog och stora friheter att komma överens i olika frågor lokalt på en arbetsplats. Det gynnar både arbetsgivare och anställda i bank- och finanssektorn.
Ulrika Boëthius, Ordförande Finansförbundet och Hanna Byström, vd BAO

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar