Bättre ekonomi som föräldraledig med föräldralön

Föräldrapenning från Försäkringskassan motsvarar 80 procent av din lön, men de 80 procenten gäller bara för lön upp till 47 750 kronor i månaden.

Enligt Finansförbundets kollektivavtal betalar din arbetsgivare föräldralön (eller föräldrabidrag) så att du behåller upp till 90 procent av hela din lön när du är föräldraledig. Du har rätt till föräldralön från första dagen som tillsvidareanställd. 

Föräldralönen betalas ut upp till 360 dagar och utgör 10 procent av lönen upp till en månadslön på 47 750 kronor (år 2024). Tjänar du mer än så är bidraget 80 procent för den delen av lönen.

Hur mycket mer pengar i plånboken blir det?

 • Om du har en månadslön på 45 000 kronor blir föräldralönen 4 500 kronor/månad.
 • Om du har en månadslön på 55 000 kronor blir föräldralönen 10 575 kronor/månad.
 • Om du har en månadslön på 65 000 kronor blir föräldralönen 18 575 kronor/månad.

Tack vare kollektivavtalet kan du som förälder vara hemma med barn utan att ekonomin blir alltför påverkad.

Lön 45 000 kronor:
45 000 x 0,1= 4 500

Lön 55 000 kronor:
55 000 − 47 750=7 250
7 250 x 0,8= 5 800
4 500 + 5 800= 10 750

Lön 65 000 kronor:
65 000 − 47 750= 17 250
17 250 x 0,8= 13 800
13 800 + 4 775 = 18 575

Så mycket tjänar du på avtalet

Bli medlem i Finansförbundet

Läs också

Du har rätt till betald ledighet för att ta hand om ditt barn. Om din arbetsgivare har kollektivavtal med Finansförbundet kan du få extra ersättning.
Rättigheter och villkor för föräldraledighet
"Kollektivavtal är något vi alla ska vara stolta över". Lena Skullman har arbetat inom SEB sedan 1986 och har varit facklig engagerad i stort sett sedan dag ett  och än i dag brinner hon starkt för frågorna.
Lena Skullman, vice ordförande i klubben på SEB
"Att det finns facklig närvaro på en arbetsplats gör att det blir ordning och reda i processerna". Mattias Thunström har arbetat på SPP Pension & Försäkring i stora delar av sitt yrkesliv och har varit förtroendevald i fjorton år, varav nio som ordförande.
Mattias Thunström, klubbordförande på SPP Pension & Försäkring
Finansförbundets avtal med BAO gäller tills vidare, det innebär en löpande dialog och stora friheter att komma överens i olika frågor lokalt på en arbetsplats. Det gynnar både arbetsgivare och anställda i bank- och finanssektorn.
Ulrika Boëthius, Ordförande Finansförbundet och Hanna Byström, vd BAO

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar