Finansförbundets avtal ger unika fördelar för din ekonomi och trygghet

Lokala förtroendevalda berättar om hur anställda på deras arbetsplatser har nytta av Finansförbundets kollektivavtal varje dag.

"Vi springer före och bryter ny mark". Gerhard Olsson är förtroendevald på Nordea sedan tio år tillbaka. Hans drivkraft är det dubbla genomslaget: att både kunna utveckla den fackliga organisationen och jobba tillsammans med arbetsgivaren för att hitta lösningar.
Gerhard Olsson, förtroendevald på Nordea
"Kollektivavtal är något vi alla ska vara stolta över". Lena Skullman har arbetat inom SEB sedan 1986 och har varit facklig engagerad i stort sett sedan dag ett  och än i dag brinner hon starkt för frågorna.
Lena Skullman, vice ordförande i klubben på SEB
"Att det finns facklig närvaro på en arbetsplats gör att det blir ordning och reda i processerna". Mattias Thunström har arbetat på SPP Pension & Försäkring i stora delar av sitt yrkesliv och har varit förtroendevald i fjorton år, varav nio som ordförande.
Mattias Thunström, klubbordförande på SPP Pension & Försäkring

Så mycket tjänar du på avtalet

"Kollek­tivav­talet ger frihet och arbetsro"

Finansförbundets avtal med BAO gäller tills vidare, det innebär en löpande dialog och stora friheter att komma överens i olika frågor lokalt på en arbetsplats. Det gynnar både arbetsgivare och anställda i bank- och finanssektorn.
Ulrika Boëthius, Ordförande Finansförbundet och Hanna Byström, vd BAO

Ansök om medlemskap

Jag är:

Med hjälp av ditt personnummer hämtas dina adressuppgifter automatiskt från SPAR. Du signerar medlemsansökan i slutet med BankID.

När du klickar på "Spara och gå vidare" så sparar Finansförbundet din e-postadress och ditt telefonnummer för att vi ska kunna komma i kontakt med dig om medlemskapsregistreringen avbryts.

Kollektivavtalets fördelar

Enligt Finansförbundets kollektivavtal är ordinarie arbetstid 38,5 timmar per vecka, räknat i genomsnitt per fyramånadersperiod – om inte medarbetare och chef har kommit överens om annan beräkningsperiod. Utan kollektivavtal och andra överenskommelser gäller arbetstidslagen, 40 timmar per vecka. Förutom förkortad tid för arbetsveckan ger kollektivavtalet dig rätt till totalt 27 semesterdagar och kortdagar till exempel i samband med påsk och valborg.

Affärsverksamhetens behov är utgångspunkten för hur arbetstidens förläggs och ska diskuteras enligt medbestämmandeordning. Arbetsgivaren ska ge anställda möjlighet till förståelse och insikt om de bakomliggande orsakerna till hur arbetstidens förläggs. Arbetsgivaren ska också ta hänsyn till anställdas behov och intressen. Eget inflytande över arbetstiden är en nämligen viktig arbetsmiljöfaktor som har betydelse för verksamhetens bedrivande. 

Villkor och regler för arbetstid

Enligt avtalet räknas all tid utanför ordinarie arbetstid och, för deltidsanställda, tid som inte räknas som mertid som övertid. Kvalificerad övertid gäller mellan klockan 20.00 och klockan 07.00 på vardagar, efter klockan 15.00 på Trettondagsafton, Skärtorsdag, Valborgsmässoafton, dag före Kristi himmelfärdsdag och dag före Alla helgons dag samt på bankfria dagar. 

Övertid ersätts med timlön ökad med 50 procent och kvalificerad övertid med timlön ökad med 100 procent. Vid kompensationsledighet utgår för 1 timmes övertid 1,5 timmes ledighet och för 1 timmes kvalificerad övertid 2 timmars ledighet. Kompensation för övertid/mertid ska lämnas före utgången av närmast påföljande fyra kalendermånader om inte lokal överenskommelse tecknats.

Övertidsregler och jämförelse med Sacos kollektivavtal

Lönesystemet bygger på individuell lönesättning, med ett årligt lönesamtal där det normala är att du som anställd erhåller en löneförhöjning. I slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer över lönen, men Finansförbundets lokala förtroendevalda har rätt till medbestämmande och inflytande enligt kollektivavtalet. De har insyn i hela lönerevisionen och kan stötta och ge dig som anställd råd.

Enligt kollektivavtalet sätts lönerna lokalt men för att stötta görs mycket arbete även centralt. Bland annat görs årligen en stor analys av lönestatistiken och löneutvecklingen för att se om avtalsbestämmelserna levererar tillräckligt bra för att motivera den avtalskonstruktion 

Om du inte är nöjd med lönen
Om du är oense med din arbetsgivare om din nya lön kan du kontakta de förtroendevalda på din arbetsplats eller kontakta Finansförbundets Medlemsservice.

Oftast är det lokalt reglerat vad du som medlem kan göra – och när. Om det inte finns några lokala löneprinciper finns det, enligt det centrala kollektivavtalet, möjlighet att lämna en överklagan och få en ny prövning av lönen. På många arbetsplatser finns det rutiner för hur det går till.

Om du under flera år fått låga löneökningar bör du kontakta förtroendevalda på din arbetsplats för att gemensamt komma fram till vad som ska göras.

Det händer att företag genomför omorganisationer och i samband med det kan du som anställd bli omplacerad. Enligt kollektivavtalet måste Finansförbundet ges möjlighet att diskutera omorganisationen med arbetsgivaren innan den genomförs. 

I avtalet finns också ett lönesänkningsskydd som innebär att arbetsgivaren inte får sänka lönen utan att facket godkänner det vid till exempel omplacering till en mindre kvali­fi­cerad tjänst. Finansförbundet gör en bedömning av om det verkligen är rätt person som omplacerats, om det verkligen är rätt tjänst som personen omplacerats till. 

"Lika lön" är en partsgemensam överenskommelse mellan Finansförbundet och BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation. Projektets syftet är att åtgärda osakliga löneskillnader för lika och likvärdigt arbete i bank- och finansbranschen. 

Finansförbundets jämställdhetsarbete

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar