"Kollek­tivavtal är något vi alla ska vara stolta över"

Lena Skullman har arbetat inom SEB sedan 1986 och är i dag affärsspecialist på SEB:s försäkringsbolag. Hon har varit facklig engagerad i stort sett sedan dag ett  och än idag brinner hon starkt för frågorna. Enligt Lena är kollektivavtal något vi alla ska vara stolta över.

Lena Skullman är i dag vice ordförande för Finansförbundets företagsklubb på SEB. Tidigare fanns det flera klubbar inom banken, idag finns en huvudklubb med utskott som driver specifika frågor.  

– Om du som förtroendevald exempelvis brinner för lönefrågor kan du välja att enbart jobba med den frågan. På så sätt får vi en plattare organisation där alla jobbar för bättre villkor. Vi är lite av pionjärer. Många andra inom branschen är nyfikna på hur vi är organiserade. Det är vi stolta över. 

Tjänstepensionsavtalet är en viktig del

Lena Skullman lyfter fram tjänstepensionsavtalet som en väldigt viktig punkt i Finansförbundets kollektivavtal. 
– Vad händer om jag blir sjuk eller råkar ut för en olycka? Hur ser det ut när jag går i pension eller om jag avlider innan pension? De behoven täcker vårt kollektivavtal till väldigt stor del.  

Hon lyfter även fram föräldralönen och lönesänkningsskyddet som mycket fördelaktiga villkor. 
– Finansförbundets kollektivavtal ger oss rätt till 27 semesterdagar, i stället för 25 dagar, som lagen säger. Som förälder står arbetsgivaren för en föräldralön upp till nästan 90 procent av din lön, oavsett lönenivå. Kvinnors andel av föräldradagarna är fortfarande cirka 67 procent. Därför är det villkoret oerhört viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi har ett veto mot lönesänkningar som innebär att alla sådana frågor måste förhandlas först.  

Avtalet gynnar både arbetstagaren och arbetsgivaren

Enligt Lena Skullman gynnar kollektivavtalet alla, både arbetstagaren och arbetsgivaren.   
– Finansförbundet är ett relationsförbund. När vi går in i en förhandling har vi inga rävar bakom örat eller ess i rockärmen, utan vi diskuterar och går tillsammans framåt. Det är en positiv samverkan. Sedan är det klart att det finns sakfrågor där åsikterna går isär, men inställningen är att vi alltid ska försöka mötas. Kollektivavtalet gynnar som sagt alla, både arbetstagaren och arbetsgivaren.  

Så mycket tjänar du på avtalet

Bli medlem i Finansförbundet

Läs också

"Att det finns facklig närvaro på en arbetsplats gör att det blir ordning och reda i processerna". Mattias Thunström har arbetat på SPP Pension & Försäkring i stora delar av sitt yrkesliv och har varit förtroendevald i fjorton år, varav nio som ordförande.
Mattias Thunström, klubbordförande på SPP Pension & Försäkring
Finansförbundets avtal med BAO gäller tills vidare, det innebär en löpande dialog och stora friheter att komma överens i olika frågor lokalt på en arbetsplats. Det gynnar både arbetsgivare och anställda i bank- och finanssektorn.
Ulrika Boëthius, Ordförande Finansförbundet och Hanna Byström, vd BAO

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar