Utsatt för sexuella trakasserier?

Vad kan du göra om du blir utsatt för sexuella trakasserier på jobbet?

Finansförbundet har nolltolerans mot alla former av trakasserier på arbetsplatsen. Vi uppmanar dig att agera om du utsätts eller om du misstänker att någon annan blir utsatt för sexuella trakasserier.

Dokumentera 

Skriv ned vad som har skett, sagts eller gjorts. Notera datum, tid och eventuella vittnen. Spara eventuella digitala meddelanden. Du kan även spela in samtal. Om du själv deltar i samtalet har du all rätt att spela in ljudet utan att begå ett brott.

Säg ifrån

Det är också viktigt att säga ifrån om det är möjligt. Det kan vara svårt, men upplys personen ifråga om att beteendet inte är ok.

Berätta för någon du har förtroende för

Berätta om din upplevelse för någon du har förtroende för. Om det känns bekvämt kan du prata med din chef. Kontakta din fackliga företrädare. Om det känns mer tryggt och neutralt kan du istället höra av dig till Finansförbundets fackliga rådgivning centralt.

Gör en anmälan

Gör en anmälan eller ta hjälp att göra en anmälan till arbetsgivaren om du fortsatt känner dig utsatt.

Arbetsgivaren skyldig att utreda 

Arbetsgivaren är skyldig att göra en utredning. Din fackliga företrädare kan begära ett samtal eller en förhandling med arbetsgivaren och säkerställa att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Om du saknar fackliga företrädare eller om situationen kräver det går det även bra att höra av sig till Finansförbundet direkt. 

Kontakta representant på din arbetsplats 

Kontakta medlemsservice

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar