Kollektivavtal är en samling regler som kompletterar den arbetsrättsliga lagstiftningen. 

Teckna kollektivavtal

Kollektivavtal skapar trygghet för både arbetsgivare och anställda. Ett kollektivavtal innehåller tydliga spelregler om vad som gäller på företaget. För dig som arbetsgivare innebär ett kollektivavtal att du kan ägna mindre tid åt att personal- och villkorsfrågor och mer tid åt dina kunder och din verksamhet.

Enkelt uttryckt är ett kollektivavtal en samling regler som kompletterar den arbetsrättsliga lagstiftningen. Några av dessa lagar kan dessutom helt eller delvis ersättas av ett kollektivavtal som är skräddarsytt för ditt företags verksamhet och behov.

Kollektivavtalen gäller för alla anställda på arbetsplatsen oavsett om det är fackligt anslutna eller inte. Reglerna i kollektivavtalet är minimiregler vilket betyder att det inte finns några hinder för att du som arbetsgivare kan komma överens om bättre villkor med de anställda på ditt företag.

Läs mer om  

Vad innehåller ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal med Finansförbundet består egentligen av flera olika avtal som reglerar olika områden och villkor, bland annat:

  • Avtal om löner och allmänna villkor. Här regleras bland annat anställningsformer, arbetstid, semester, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, lön, tjänstledighet, övertidsersättning samt uppsägning.
  • Avtal om tjänstepension BTP och TGL. Genom detta avtal ges de anställda på ditt företag en kompletterande tjänstepension (BTP 1) utöver den allmänna – statliga - pensionen och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ersättning till efterlevande vid dödsfall.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Vad kostar det att teckna kollektivavtal?

Finansförbundet tar inte ut någon avgift för att teckna avtal. Alla kostnader kopplade till avtalet går till de anställda.

De försäkringsbaserade delarna i kollektivavtalet – som ersätter de privata försäkringar som du i dagsläget eventuellt har – innebär huvudsakligen följande kostnader för dig som arbetsgivare:

  • BTP 1 (tjänstepension): 4,5% på månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (för 2017 ca 38 400) och 30% på månadslöner över den summan. För en anställd med en månadslön på 30 000 kr blir kostnaden 1 350 kronor i månaden. 
  • Övriga försäkringsdelar, såsom sjukpension, barnpension och arbetsskadeförsäkring med flera påverkas i viss mån av de anställdas ålder, kön och lön. För en man på 30 år med månadslön på 30 000 kr blir kostnaden ca 234 kronor i månaden.

Hur gör man för att teckna ett kollektivavtal?

Gå med i en arbetsgivarorganisation…

Finansförbundet rekommenderar alla arbetsgivare inom finansbranschen att ansluta sig till finansbranschens arbetsgivarorganisation – BAO. Förutom att ditt företag då omfattas av kollektivavtal får du också förhandlingsstöd, juridisk rådgivning, hjälp med avtalstolkningar samt aktuell och relevant branschinformation.

… eller teckna ett hängavtal

Om du som arbetsgivare inte är medlem i en arbetsgivarorganisation kan du istället teckna ett så kallat hängavtal. Hängavtalet innebär att du skriver under på att följa de kollektivavtal som finns mellan Finansförbundet och arbetsgivarorganisationen BAO. Företaget måste också teckna ett pensionsavtal med en godkänd försäkringsgivare. 

De här bolagen är godkända att placera pengar i

Kontakta Finansförbundet

Kontakta Finansförbundets förhandlingschef eller den fackliga rådgivningen för mer information och för att teckna avtal.