Norra regionen

Norra regionen är en av våra fem regioner. Regionerna arrangerar aktiviteter och utbildningar för erfarenhetsutbyte mellan företagsgränserna.

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@banknamn.se. Avsluta med .com för Nordea.

Regionskarta.svg

Norra regionens styrelse 2023

Titel Annica Rengman

Titel Hälsinglands Sparbank, ordförande


Titel Rikard Nyström

Titel Nordea, vice ordförande


Titel Isabell Sahlin Edfeldt

Titel Swedbank


Titel Jessica Lundh

Titel SEB


Titel Pontus Sahlén

Titel Handelsbanken


Titel Jonna Svensson

Titel Nordea


Titel Christer Stenmark

Titel Nordea


Titel Nils Norberg

Titel Swedbank


Valberedning

Titel Lena Nordin

Titel Nordea, sammankallande


Titel Sonja Landin

Titel SEB