Södra regionen

Södra regionen är en av våra fem regioner. Regionerna arrangerar aktiviteter och utbildningar för erfarenhetsutbyte mellan företagsgränserna.

E-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@banknamn.se. Avsluta med .com för Nordea.

Regionskarta.svg

Södra regionens styrelse 2024

Titel Susanne Anderberg

Titel Nordea


Titel Lotta Eiman

Titel Nordea, ordförande


Titel Jonas Ivarsson

Titel Nordea


Titel Charlotte Kruuse

Titel Nordea


Titel Angelica Fuentes Nilsson

Titel Swedbank


Titel Fredrik Svensson

Titel Handelsbanken


Titel Kristina Ewald

Titel Sparbanken Skåne


Titel Vahide Bajgora

Titel Swedbank


Valberedning

Titel Hans Nilsson, Sammankallande

Titel Sparbanken Skåne


Titel Maria Borg

Titel Swedbank


Titel Patrik Lindskog

Titel Nordea