Förbundskansliet

Kansliet hanterar det löpande arbetet med att ge stöd till dig som förtroendevald och medlem.

Ledningsgrupp

Titel Arvid Ahrin

Titel Kanslichef

Telefonnummer 08-614 03 90


Titel Mikael Strömstedt

Titel Enhetschef Kommunikation, opinion och marknad

Telefonnummer 08-614 03 52


Titel Erik W Hallonsten

Titel Enhetschef Medlem och förhandling

Telefonnummer 08-614 03 50


Titel Katrin Odelius

Titel Enhetschef Verksamhetsstöd och HR

Telefonnummer 08-614 03 70


Kommunikation, opinion och marknad

Titel Mikael Strömstedt

Titel Enhetschef Kommunikation, opinion och marknad

Telefonnummer 08-614 03 52


Titel Jenny Bergman

Titel Vik. Redaktionsledare

Telefonnummer 08-614 03 93


Titel Anne Karin Hjortland

Titel Marknads- och eventansvarig

Telefonnummer 08-614 03 57


Titel Monica Malmsten

Titel Digital redaktör

Telefonnummer 08-614 03 25


Titel Christina Hjärre

Titel Digital redaktör

Telefonnummer 08-614 03 07


Titel Linda Jerand

Titel Digital redaktör

Telefonnummer 08-614 03 79


Titel Izabella Falck

Titel Digital redaktör

Telefonnummer 08-614 03 29


Titel Katarina Zingmark

Titel Digital verksamhetsutvecklare

Telefonnummer 08-614 03 59


Titel Elsa Engström

Titel Ansvarig policy och public affairs

Telefonnummer 08-614 03 28


Titel Sofia Vanner

Titel Utredare/Internationell sekreterare

Telefonnummer 08-614 03 48


Titel Marie Löök Birgersson

Titel Utredare

Telefonnummer 08-614 03 21


Titel Jenny Davidsson

Titel Statistiker

Telefonnummer 08-614 03 63


Medlem och förhandling

Titel Erik W Hallonsten

Titel Enhetschef Medlem och förhandling

Telefonnummer 08-614 03 50


Titel Viktor Källqvist

Titel Förhandlingschef

Telefonnummer 08-614 03 20


Titel Mattias Ammenberg

Titel Föreningsutvecklare

Telefonnummer 08-614 03 67


Titel Ewy Bäckström

Titel Rådgivare

Telefonnummer 08-614 03 23


Titel Alexander Canizarés Dahlström

Titel Förhandlare

Telefonnummer 08-614 03 75


Titel Henrik Cronier

Titel Förbundsjurist, samordnande dataskyddsombud (DSO)

Telefonnummer 08-614 03 49


Titel Stina Eklöf

Titel Föreningsutvecklare

Telefonnummer 08-614 03 38


Titel Anna Eurén

Titel Förhandlare

Telefonnummer 08-614 03 26


Titel Kristina Heyman

Titel Föreningsutvecklare

Telefonnummer 08-614 03 54


Titel Karin Jungerhem

Titel Förhandlare

Telefonnummer 08-614 03 27


Titel Marika Olsson

Titel Föreningsutvecklare

Telefonnummer 08-614 03 41


Titel Annika Palmér

Titel Verksamhetskoordinator

Telefonnummer 08-614 03 89


Titel Gabriella Stenfelt

Titel Rådgivare

Telefonnummer 08-614 03 09


Titel Eva Wallin

Titel Verksamhetskoordinator

Telefonnummer 08-614 03 65


Titel Daniel Wallmark

Titel Föreningsutvecklare

Telefonnummer 08-614 03 44


Verksamhetsstöd

Titel Katrin Odelius

Titel Enhetschef Verksamhetsstöd och HR

Telefonnummer 08-614 03 70


Titel Svante Forss

Titel Telefon- och lokalansvarig

Telefonnummer 08-614 03 24


Titel Robert Juhlin

Titel IT-ansvarig

Telefonnummer 08-614 03 36


Titel Per-Olov Wågström

Titel Ekonomichef

Telefonnummer 08-614 03 18


Titel Marcus Åkerlund

Titel Organisationssekreterare

Telefonnummer 08-614 03 37