Vanliga Yrkesroller i bank- och finansbranschen

Funderar du på ett framtida yrkesliv inom inom bank, finans och fintech? Det finns en rad yrkesroller som jobbar i branschen. Här listat ett urval av vanliga yrkesroller bland Finansförbundets medlemmar.

Oavsett yrkesroll är alla som jobbar inom inom bank, finans och fintech välkomna som medlemmar i Finansförbundet. Det gäller även om du jobbar med HR eller inom marknad, kommunikation, kundservice eller juridik. Finansförbundet stöttar dig för ett tryggt och hållbart yrkesliv, har förtroendevalda på arbetsplatserna och vet vad som händer i branschen.

AML-specialist eller AML-analytiker

AML, Anti Money Laundry. AML syftar på det regelverk och arbetsområde som innebär att banker och finansiella institut aktivt bevakar och rapporterar aktiviteter som de misstänker handlar om penningtvätt eller annan typ av ekonomisk brottslighet, såsom finansiering av terrorism.

En AML-analytiker eller AML-specialist arbetar med riskbedömning genom att identifiera, kartlägga, utreda, analysera och dokumentera kunder och transaktioner som bryter mot AML-regelverket.

Compliance officer

Banker och finansiella institut är skyldiga att följa det regelverk som gäller för verksamheten. Ordet compliance betyder efterleva, och med andra ord har en compliance officer som uppgift att verka för att företaget följer de lagar och regler som finns. Arbetet innebär bland annat att hålla sig uppdaterad på Sveriges och EU:s lagstiftning, myndighetsföreskrifter, interna policys, ramverk och riktlinjer. Andra vanliga arbetsuppgifter för en compliance officer är att hålla utbildningar i regelverket internt och sköta kontakt med tillsynsmyndigheter såsom Finansinspektionen.

Affärs- eller business controller

En affärscontroller eller business controller analyserar, följer upp och bevakar lönsamhet i företag. En ekonom med inriktning på verksamhetsstyrning med andra ord. Ofta innebär arbetet att analysera nyckeltal, affärs- och logistikfrågor och stötta ledningen i strategiska framåtriktade beslut.

Premiumrådgivare eller privatekonomisk rådgivare

En premiumrådgivare eller privatekonomisk rådgivare hjälper företagets privatkunder att komma fram till vilken ekonomisk lösning som är bäst utifrån kundens behov, krav och ekonomiska situation. Det kan handla om allt ifrån kapitalförvaltning, pensionsplacering, när hen ska köpa boende, flytta utomlands eller kanske få barn. Kontakterna med en premiumrådgivare sköts via internet, telefon eller vid fysiska besök på banken.

Vad tjänar en premiumrådgivare eller privatekonomisk rådgivare?

Key Account Manager

Som Key Account Manager (KAM) eller Account Manager har du hand om företagets specifika nyckelkunder. Arbetsuppgifterna liknar dem som en säljare har, men en KAM är fokuserad på kundens specifika behov och på så sätt handlar det om att säkerställa att banken har en god affärsrelation till sina nyckelkunder. På så sätt stärker man som KAM företagets förutsättningar att bli så konkurrenskraftigt och lönsamt som möjligt.

Finansiell analytiker eller finansanalytiker

En finansanalytiker kan också ha titeln aktieanalytiker, ränteanalytiker eller fondanalytiker. Arbetsuppgifterna handlar om att samla in information och analysera aktier, fonder och obligationer samt den ekonomiska utvecklingen, förutsättningar och framtidsutsikter i de företag eller branscher hen bevakar.

Kredithandläggare

En kredithandläggare hanterar och administrerar kreditbedömningar. Det handlar ofta om digitala kreditärende och privatlån, men en kredithandläggare har även ofta kundkontakter via telefon. Förutom att hantera kreditförfrågningar och analysera kreditupplysningar enligt regelverket och företagets kreditpolicy kan en kredithandläggare även utföra AML-kontroller och till exempel vara rådgivande kring nya kunder till företaget.

Försäkringshandläggare

Som försäkringshandläggare arbetar du med kundernas försäkrings- och tjänstepensionsärenden. Men en försäkringshandläggare kan också arbeta med registrering av fondbyten, försäkringsavtal, hantera flytt av kapital och har ofta kundkontakter via telefon eller mejl. Arbetet innebär ofta att vara en länk mellan rådgivare, försäkringsbolag och kunderna.

Bolånehandläggare

Bolånehandläggare hanterar hela bolåneprocessen och har kontakt med kunder, banker, mäklare och låneförmedlare. Som bolånehandläggare hanterar man bland annat låneansökningar, gör kreditbedömningar, ger lånelöften och medverkar vid tillträden. En bolånehandläggare har hand om kundportföljen genom hela bolåneprocessen, från ansökan till utbetalning och under löptiden. Hen sammanställer köpehandlingar, administrerar lagfarter och säkerställer utbetalning av lån.

Privatmarknadschef

En privatmarknadschef arbetar med säljledning, har ansvar för kunderbjudanden och produktlanseringar samt coachning av medarbetarna. Privatmarknadschefen leder med andra ord försäljning och utvecklar marknaden och medarbetarna utifrån bankens mål och värderingar. Tjänsten innebär ofta personalansvar och en plats i ledningsgruppen.

Backoffice-funktioner och affärssupport

Back office består först och främst av administrativa roller  och intern support till kollegor/andra professioner som ansvarar för den direkta kundkontakten. På en bank kan det innebära att svara på frågor via mejl och telefon, hantera ärenden för företagets olika tjänster, registrera kunder eller administrera värdepapper eller valutahandel. Det handlar ofta om att ta hand om praktisk och rutinmässig administration kring affärer.

Lönestatistik

Som medlem i Finansförbundet har du tillgång till unik lönestatistik för anställda inom bank- och finans. 

Lönestatistik för bank- och finansbranschen

Relaterade länkar

Se vad lönenivån för privatrådgivare, företagsrådgivare, kundmottagare, bankkassörer och säljare låg år 2023.
Löne­läget för vanliga yrkes­grup­per
Se lista över alla företag med Finansförbundets kollektivavtal.
Schysta finans­fö­retag

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar