AML Analytiker lön, arbetsuppgifter och risker

Som AML Analytiker eller AML Specialist är du en viktig länk i arbetet mot penningtvätt eller andra former av finansiell kriminalitet. Rollen fokuserar på det utredande arbetet med att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

AML Analytiker lön - från 30 000 kronor upp till 90 000 kronor

Beroende på ansvarsområde och erfarenhetsnivå, är lönespannet för AML Analytiker eller AML Specialist brett och ligger ungefär mellan 30 000 och 90 000 kronor i månaden enligt Finansförbundets lönestatistik.

Lönestatistiken bygger på BESTA som är ett system för att klassificera och gruppera anställdas arbetsuppgifter. Alla anställda som omfattas av statsitiken har en BESTA-kod som anger arbetsområde, svårighetsnivå, om du har chefs- eller annan befattning och yrkesspecificering. Nedan kan du se mer detaljerade lönespann enligt statistiken för AML Specialist (titeln som används i BESTA) för svårighetsgrad 3 och 4 och jämföra löneläget i Stockholm och övriga Sverige.

Svårighetsnivå 3 Stockholm

Grafik över lönespann

 

Svårighetsnivå 3 hela Sverige, exklusive Stockholm

Grafik över lönespann

Svårighetsnivå 4 Stockholm

lönespann aml analytiker svårighetsnivå 4 Stockholm

Svårighetsnivå 4 hela Sverige, exklusive Stockholm

lönespann aml analytiker svårighetsnivå 4 övriga Sverige

Lönespannet är ett mått på hur lönen varierar i en grupp. Lönespannet enligt Finansförbundets lönestatistik bygger på 10:e och 90:e percentilen. Det innebär att 10 procent har en lön som är lägre än det lägsta värdet och 10 procent har en lön som är högre än det högsta värdet i intervallet. 80 procent av individerna i gruppen har sin lön inom intervallet.

  • Den 10:e percentilen anger den lön som 10 procent av individerna i gruppen har eller har lägre än. 90 procent av individerna i gruppen har en lön som är högre än 10:e percentilen.

  • Den 90:e percentilen anger att 90 procent av individerna i gruppen har en lön vid detta värde eller lägre. Därmed har 10 procent av individerna en lön som är högre än detta värde.

Svårighetsnivån enligt BESTA anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, självständighet, kunskaper och erfarenheter som utförandet förutsätter. Det finns generella nivåbeskrivningar och nivåbeskrivningar som är mer specifika för arbetsområde. Vilket innebär att samma svårighetsnivå på olika arbetsområden inte behöver betyda att arbetena är likvärdiga.

Alla anställda som omfattas av kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet ska ha en BESTA-kod kopplad till sin befattning. Som medlem i Finansförbundet kan du se din BESTA-kod direkt under Lönestatistiken. 

Finansförbundets lönestatistik

Som medlem har du tillgång till fullständig lönestatistik över alla svårighetsnivåer och kan även jämföra löneläget för olika åldersgrupper. Inte medlem än? Ansök om medlemskap

Till lönestatistiken

Påverka din lön – ta del av tips och råd för att höja din lön

Erfarenhet, arbetsområde och var i landet du jobbar är tre faktorer som påverkar vilken lön du har som AML Analytiker. Du kan ta del av flera tips och råd från Finansförbundet för att höja din lön:

Att arbeta som AML Analytiker

AML Analytiker och AML Specialister har en stor roll i det utredande arbetet med att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Arbetet består bland annat av att utreda, analysera och dokumentera ägarstrukturer. Samt göra kontroller och utreda transaktioner med förhöjd risk för penningtvätt. AML Analytiker har ofta en akademisk utbildning inom till exempel ekonomi, juridik eller liknande. Analytisk förmåga, noggrannhet och förmåga att se mönster och samband är några viktiga egenskaper för rollen.

Inom området AML finns det fler roller som arbetar med liknande uppgifter, till exemepel AML Utredare, AML Administratör, Kreditbevakare och KYC (Know Your Customers) Bevakare.

Risker och ökad hotbild för AML Analytiker

Exakt hur många som arbetar och hur arbetet bedrivs med AML-relaterade frågor inom banksektorn är på grund av säkerhetsskäl sällan publikt.  Finansförbundets undersökning Hot och våld mot finan­san­ställda från 2021 visar att hälften av alla som angett att de blivit utsatta grova trakasserier, hot och våldsamma situationer har uppstått i samband med penningtvättrelaterade situationer.

Läs också

kvinna står framför ett fönster
På en bank i södra Sverige arbetar Amanda, som vi kan kalla henne, som Chef för anti financial crime. På grund av hotbilden kan vi varken nämna Amandas riktiga namn eller namnge hennes arbetsplats. Men vi kan ge en glimt in i yrket som AML-analytiker och AML-utredare.
Med finan­siell brotts­lighet i fokus
Infografik med en vit dator på blå bakgrund
Har du en BESTA-kod? BESTA är ett system för att klassificera anställdas arbetsuppgifter och används som en indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i Finansförbundets lönestatistik.
Så funkar BESTA
Har du haft lönesamtal och är missnöjd över låg eller ingen löneökning? Arbetar du på en arbetsplats där Finansförbundet har klubb eller kontaktombud har du rätt att överklaga din nya lön.
Så gör du för att över­klaga nya lönen

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar