Lönestatistik

Kom förberedd till lönesamtalet. Vår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det möjligt för dig att jämföra din egen lön med andras. Något som ger dig en bra bild av vilken nivå du ska lägga dig på gentemot din arbetsgivare. 

Du som är medlem kan logga in och se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod, ålder och geografi. Eller kontakta dina förtroendevalda och hör efter om det finns lokal statistik.

Löneläget oktober 2017

Här ser du löneläget för några av de största grupperna inom bank- och finansområdet (statistik från oktober 2017). Siffrorna gäller den 40:e percentilen, det vill säga den lönenivå där 40 procent av alla i gruppen har högst så mycket i lön och 60 procent tjänar minst så mycket. Läs mer om hur statistiken är uppbyggd.

Privatrådgivare, svårighetsnivå 3

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 30 800 kr
 • Stockholm: 32 700 kr

Privatrådgivare, svårighetsnivå 4

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 41 100 kr
 • Stockholm: 51 003 kr

Företagsrådgivare, nivå 3

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 33 850 kr
 • Stockholm: 36 379 kr

Företagsrådgivare, nivå 4

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 40 500 kr
 • Stockholm: 50 010 kr

Kundmottagare, bankkassörer och banksäljare, nivå 2

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 25 552 kr
 • Stockholm: 27 325 kr

Kundmottagare, bankkassörer och banksäljare, nivå 3

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 27 867 kr
 • Stockholm: 30 800 kr

Kontakta oss för förklaringar, eller mer specifik statistik. Om det finns företagsspecifik lönestatistik på din arbetsplats kan du få den av dina lokala förtroendevalda.

Läs mer under Lönesamtal om hur du kan använda statistiken inför och under ditt lönesamtal. 

Vanliga frågor och svar

  Fler frågor och svar