Lönestatistik

Kom förberedd till lönesamtalet. Vår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det möjligt för dig att jämföra din egen lön med andras. Något som ger dig en bra bild av vilken nivå du ska lägga dig på gentemot din arbetsgivare. 

Du som är medlem kan logga in och se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod, ålder och geografi. Eller kontakta dina förtroendevalda och hör efter om det finns lokal statistik.

Löneläget oktober 2018

Här ser du löneläget för några av de största grupperna inom bank- och finansområdet (statistik från oktober 2018). Siffrorna gäller den 40:e percentilen, det vill säga den lönenivå där 40 procent av alla i gruppen har högst så mycket i lön och 60 procent tjänar minst så mycket. Läs mer om hur statistiken är uppbyggd.

Privatrådgivare, svårighetsnivå 3

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 31 850 kr
 • Stockholm: 34 023 kr

Privatrådgivare, svårighetsnivå 4

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 42 000 kr
 • Stockholm: 48 000 kr

Företagsrådgivare, nivå 3

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 35 000 kr
 • Stockholm: 37 400 kr

Företagsrådgivare, nivå 4

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 41 692 kr
 • Stockholm: 50 000 kr

Kundmottagare, bankkassörer och banksäljare, nivå 2

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 25 438 kr
 • Stockholm: 27 125 kr

Kundmottagare, bankkassörer och banksäljare, nivå 3

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 29 300 kr
 • Stockholm: 32 474 kr

Kontakta oss för förklaringar, eller mer specifik statistik. Om det finns företagsspecifik lönestatistik på din arbetsplats kan du få den av dina lokala förtroendevalda.

Läs mer under Lönesamtal om hur du kan använda statistiken inför och under ditt lönesamtal. 

Vanliga frågor och svar

  Fler frågor och svar