Så här använder du statistiken i lönesamtalet

Varje år tar Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation, BAO, fram unik lönestatistik för branschen. Den är ett bra verktyg när du ska ha lönesamtal.

Lönestatistiken omfattar alla i branschen som omfattas av kollektivavtalet mellan Finansförbundet och BAO och det är bara hos oss du får tillgång till det omfattande underlaget.

Bra medlemsförmån

– Det är inte vanligt att man har tillgång till så korrekt lönestatistik som vi har inom vårt område. Jag tycker att man ska använda sig av den inför lönesamtalet. Det är en bra medlemsförmån, tillgänglig endast för dig som medlem, säger Finansförbundets förhandlingschef Viktor Källqvist.

Så jämförs lönerna

Lönerna jämförs med ett kodsystem som kallas BESTA, Befattningsgruppering för Statistik. Systemet används som en indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i den gemensamma lönestatistiken. På det sättet kan du jämföra dig lönemässigt med andra som har samma sorts tjänst. 

Geografin spelar in

BESTA-koderna är uppdelade på ålder, men tar inte hänsyn till erfarenhet. Vad som också är bra att ha i bakhuvudet är att löneläget beror på geografi. Statistiken är uppdelad på om du jobbar i Stockholm eller övriga landet.

– Det är viktigt att känna till att även övriga storstadsregioner har ett högre löneläge än om du jobbar i en mindre stad. Utbudet och efterfrågan på arbetskraft slår igenom på lönerna – och efterfrågan är högre i storstäderna, understryker Viktor Källqvist.

Skillnad mellan bolagen

Utöver den centrala statistiken kan det även finnas lokal statistik på din arbetsplats. En del arbetsgivare använder också andra tjänstekoder parallellt. Det är emellertid BESTA-koderna som arbetsgivarna och Finansförbundet är överens om i branschens största centrala kollektivavtal. Alla som är anställda inom avtalet som tecknas har därför en BESTA-kod kopplad till sin befattning. Om du är osäker på vilken BESTA-kod din befattning har, eller tycker den är felkodad, vänd dig till din lokala klubb som kan hjälpa dig.

Logga in och ta del av lönestatistiken

Relaterade länkar

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar