Kontakta oss

Välj någon av kontaktvägarna nedan för att kontakta oss. Alla medarbetare har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@finansforbundet.se.

Här hittar du adressuppgifter till vårt kansli.Vill du komma i kontakt med någon specifik person på kansliet? Här hittar du alla anställda.

Våra öppettider (rådgivningen och medlemsregistrets öppettider hittar du under respektive sida):

  • Måndag - torsdag kl 08.30-17.00. OBS! Onsdag 24 maj stänger kansliet kl 13. På fredag 26 maj är fackliga rådgivningen öppen som en vanlig fredag.
  • Fredag kl 08:30-16:00. 

Telefonnummer: 08-614 03 00.


Facklig rådgivning

Nytt jobb? Lönesamtal? Kallt på jobbet? Vi svarar på alla dina frågor som rör din arbetssituation. Arbetsgivare? Vi tar emot din begäran om förhandling och svarar på dina frågor.

Kontakta rådgivningen


Förhandling 

Arbetsgivare? Vill du kontakta oss till exempel med en förhandlingsframställan eller frågor kring att teckna kollektivavtal?

Skicka ett mejl till ombudsman@finansforbundet.se


Medlemsregistret

Kontakta oss om inträde, utträde, medlemsavgift och andra frågor som rör ditt medlemskap.

Kontakta medlemsregistret


Kursadministrationen

Kontakta oss om anmälan och avanmälan, resor, logi och övriga frågor om våra kurser och medlemsaktiviteter. 

Kontakta kursadministrationen


Webbmaster

Kontakta oss med frågor och synpunkter om Finansförbundets webbplats, nyhetsbrev, mejlutskick och elektroniska årsmöten.

Kontakta webbmaster