Höj lönen med ny tjänst

När du byter jobb bör du byta lön. Det gäller både inom företaget och när du byter företag. Du har ofta möjlighet att få större löneökning i samband med bytet, än vid den årliga lönerevisionen. 

I samband med rekryteringar kan företag vara beredda att betala lite mer. Lägg dig inte för lågt. Det är ofta möjligt att komma in på en lön som är högre än snittet. Så länge du visar att du är villig att förhandla är det en bra strategi.

Din nya lön påverkas av: 

 • Vilka arbetsuppgifter du kommer ha. 
 • Din utbildning och eventuella specialistkompetens. 
 • Var i landet du ska arbeta. 
 • Din tidigare erfarenhet. 
 • När din nästa lönerevision kommer ske. Om det dröjer mer än ett år bör du ange ett högre lönekrav. 

Kolla löne­läget 

Du kan kontakta den fackliga företrädaren som angetts i jobbannonsen och fråga om löneläget på arbetsplatsen. Som medlem har du tillgång till specifik lönestatistik för branschen.

Du kan även kontakta den fackliga rådgivningen hos oss.

Tryg­gare med kollek­tivavtal

En faktor att ta hänsyn till är om företaget har kollektivavtal. Avtalen kan ge upp till 80 000 kronor mer om året. Det är också värt mycket i form av extra semesterdagar med mera.

Lönebud i jobban­nonsen?

Skriv ”marknadsmässig lön” ifall företaget vill ha lönebud i ansökan. Det är annars bättre att vänta så länge som möjligt med lönediskussionen.  

Löneförhandla 

När du fått besked om att du är aktuell för tjänsten har du ett bra förhandlingsläge. 

 • Ställ inga ultimatum.
 • Begär en betydligt högre lönenivå än din lägsta tänkbara.
 • Invänta mottagarens svar och var beredd att förhandla och kompromissa.
 • Svara inte ja eller nej direkt utan kom överens om när du ska lämna besked. Då hinner du fundera eller rådgöra med fackliga rådgivningen. 

Om du inte får den lön du vill ha kan du förhandla, till exempel, om en ny förhandling om tre eller sex månader, fler semesterdagar, kortare arbetstider eller möjlighet att få gå specialkurser. 

Vad är lönenivån för privatrådgivare, företagsrådgivare, kundmottagare, bankkassörer och säljare?

Siffrorna gäller den den 40:e percentilen. Det är den lön som 60 procent av personerna i gruppen tjänar mer än.

Lista yrkesgrupper

Privatrådgivare, svårighetsnivå 3

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 36 800 kronor
 • Stockholm: 38 000 kronor

Privatrådgivare, svårighetsnivå 4

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 47380 kronor
 • Stockholm: 50600 kronor

Företagsrådgivare, svårighetsnivå 3

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 40928 kronor
 • Stockholm: 43700 kronor

Företagsrådgivare, svårighetsnivå 4

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 48300 kronor
 • Stockholm: 58000 kronor

Kundmottagare, bankkassörer och banksäljare, svårighetsnivå 2

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 28400 kronor
 • Stockholm: 30600 kronor

Kundmottagare, bankkassörer och banksäljare, svårighetsnivå 3

 • Hela Sverige, förutom Stockholm: 34000 kronor
 • Stockholm: 37994 kronor

Vad är percentiler? 

Percentil är ett statistiskt mått som fås genom att man sorterar alla löner i den aktuella åldersgruppen i storleksordning från den lägsta till den högsta lönen. Den 10:e percentilen, benämnd "10:e percentilen" är den lön som 10 procent av personerna i gruppen tjänar mindre än och 90 procent mer. På motsvarande sätt representerar 40:de percentilen den lön där 40 procent har en lön under och 60 procent över och så vidare.

Vad är svårighetsnivå?

Svårighetsnivån anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och erfarenheter som behövs för att utföra dem. Det finns generella nivåbeskrivningar och nivåbeskrivningar som är mer specifika för ett specifikt arbetsområde. 

Tillsammans med 30 000 kollegor

 • Stöd nära och personlig rådgivning
 • Inkomstförsäkring
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
 • Seminarier och föreläsningar