kvinna står framför ett fönster

Finansiell brottslighet i fokus

På en bank i södra Sverige arbetar sedan 2,5 år tillbaka Amanda, som vi kan kalla henne, som Chef för anti financial crime. Hon leder ett team med totalt 15 AML-analytiker och AML-utredare med fokus på att förhindra finansiell brottslighet.

På grund av hotbilden kan vi varken nämna Amandas riktiga namn eller namnge hennes arbetsplats. Men vi kan ge en glimt in i yrket som AML-analytiker och AML-utredare, en roll som efterfrågas av allt fler banker och som kantas av spänning, utmaningar och att ständigt hitta nya vägar för att förhindra bedrägerier och penningtvätt.

– Det är spännande, men också tungt när du möter personer som kanske har blivit lurade på alla sina besparingar. Det måste finnas ett intresse för att göra skillnad, att vilja förändra så att samhället inte utnyttjas till finansiering av terrorism eller brottslighet. Det är inte ett jobb som du kommer till för att avverka dina timmar och sen går hem, det är mer än så, säger Amanda.

AML, Anti-Money Laundering

Innan Amanda tog steget in som ledare för gruppen arbetade hon själv som AML-analytiker under fem år. Hon brinner för att vara i händelsernas centrum och tycker den största utmaningen är att ligga steget före och se mönster innan brotten sker.

– När jag började så var det antingen bedrägerier eller penningtvätt, men nu flyter det ihop hela tiden. Det blir vanligare att de två avdelningarna arbetat tillsammans, då det gäller att vara på hugget hela tiden. De kriminella väljer nya vägar och det krävs att vi har en bredare kunskap, det räcker inte med att bara kunna penningtvättslagen. Framför allt är målvakter allt vanligare, det vill säga att det är en person utåt som syns, medan de kriminella kan verka i det dolda och utföra ekonomiska brott som bluffakturor eller tömma ett företag på tillgångar tills det sätts i konkurs. Det är ofta målvakten som får stå till svars för brotten som begås, säger Amanda.

Rollen som AML-analytiker och AML-utredare

På den avdelning som Amanda leder finns både AML-utredare och AML-analytiker, två roller med olika fokus. AML-utredarna analyserar geografiska risker och rapporterar misstänkta transaktioner som kan vara kopplade till penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen. AML-analytikerna granskar de parametrar som används för att upptäcka brott och ser till att de justeras vid behov. Deras uppgifter inkluderar att kontinuerligt identifiera potentiella missar innan de inträffar samt att samarbeta med andra banker och myndigheter för att förstå deras arbetsmetoder och riskfaktorer.

– Vi har köpt in olika SaaS-system och övervakningssystem, men de måste anpassas efter våra specifika förutsättningar och behov. De risker vi identifierar är inte generella för alla banker utan beror på produkt- och tjänsteutbud. Det går inte att välja ett färdigt system. En risk vi fokuserar på är målvakter, där stora summor snabbt förs in och ut från ett konto, vilket är en tydlig varningssignal. Det är också avgörande att ha god kännedom om sina kunder. Snabba penningförflyttningar kan vara normalt för vissa kunder, därför är det viktigt att noggrant fylla i en kundkännedom för att förstå dina kunder så bra som möjligt, säger Amanda.

Personlig lämplighet är viktigt för yrket

För rollen som AML-analytiker och AML-utredare är det fördelaktigt att ha en högskoleutbildning, inom juridik då du behöver hantera omfattande lagtexter. På Amandas avdelning finns det kollegor som saknar den bakgrunden men som i stället har många års erfarenhet av bankarbete och ett starkt intresse för finansiell brottslighet. Hennes tips för att komma in i yrket är att ha god kännedom om lagar och regelverk. Om du redan jobbar på bank är det möjligt att be om kompetensutveckling inom området om du är intresserad och vill lära dig mer.

– Det viktigaste är personlig lämplighet. Du måste kunna arbeta i team och hantera svåra situationer. Mina kollegor består av medarbetare med olika bakgrund, kön och ålder, vilket ger värdefulla erfarenheter. Den yngsta är 25 år och den äldsta är 63 år, med de flesta i åldersspannet 30 till 40 år. Innan vi anställer gör vi alltid en fördjupad bakgrundskontroll, säger Amanda.

Ett jobb med en överhängande hotbild

Att arbeta som AML-analytiker och AML-utredare innebär också en ständig överhängande hotbild. Att utreda personer som begår brott och stoppa deras verksamhet är en insats som inte uppskattas och tyvärr kan leda till att personer hotas till tystnad.

– Den hotbild som finns mot mina medarbetare tar banken på största allvar. I kontakt med kunder använder vi aldrig våra namn och försöker att inte sprida våra namn internt heller. Det är få på banken som vet vilka som arbetar på min avdelning. Inte heller i samtal med andra banker eller myndigheter avslöjar vi våra namn. Även privat är förhållningsregeln att inte gå ut med sin yrkesroll, särskilt inte på sociala medier och LinkedIn, säger Amanda.

Möjlighet att växa i uppdrag och lön inom AML

För den som söker ett spännande jobb med stort samhällsansvar är detta en roll att överväga, försäkrar Amanda. Hon är själv ett exempel på att det går att växa och avancera i rollen. Beroende på vilket ansvarsområde du har och din erfarenhetsnivå, är lönespannet brett och ligger ungefär mellan 30 000 och 90 000 kronor i månaden.

– Det är ett jobb som bjuder på stor variation i vardagen, samtidigt som du känner att du bidrar med något viktigt. De som arbetar med att utveckla bankens affärsverksamhet kan ibland känna att vi motarbetar deras förslag när vi identifierar risker. Men vår utgångspunkt är att nya tjänster som lanseras ska vara säkra, och jag känner ändå att vi har hittat en bra balans där. På pappret kan det verka som om vi är lite jobbiga, men i slutändan vinner alla på det, säger Amanda.

Läs också

Man sitter vid laptop
Beroende på ansvarsområde och erfarenhetsnivå, är lönespannet för AML Analytiker eller AML Specialist brett. Se detaljerade lönespann enligt Finansförbundets lönestatistik.
Löneläget för AML Analytiker
Underarm och hand pekar på laptop
Finans­för­bun­dets lönesta­tistik ger dig till­gång till över­gri­pande jämfö­relser mellan olika yrkes­ka­te­go­rier i Stock­holm och övriga Sverige. Statistiken tas fram av Finans­för­bundet och Bankin­sti­tu­tens Arbets­gi­va­re­or­ga­ni­sa­tion, BAO.
Lönesta­tistik
Funderar du på att byta jobb, eller behöver du söka nytt arbete? Oavsett vad din situation är kan du som är på väg mot ett nytt jobb. få tips och råd.
Stöd när du söker jobb

Facket för dig i finans­bran­schen

  • Kan branschen du jobbar i
  • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Karriärtjänster
  • Personlig rådgivning
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Partipolitiskt obunden
  • Seminarier och föreläsningar