Stress i Finansbranschen

Den ökade ekonomiska oron i samhället riskerar att sätta ytterligare press på de finansanställdas redan späckade vardag. Hälften av finansförbundets medlemmar upplever att stress är ett arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Det visar den nya Stressrapporten.

Undersökningen syftar till att få en ögonblicksbild av hur Finansförbundets medlemmar mår på jobbet. Rapporten visar att fem av tio medlemmar uppger att stress och press är ett arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Åtta av tio anger att hög arbetsbelastning är orsaken.

Ladda ner rapporten

Hela 25 procent av de tillfrågade medlemmarna upplever den ökade oron i samhället som en anledning till ökad press på jobbet, siffran ökar till nära hälften bland privatrådgivare. I tider av ekonomisk kris visar rapporten att utrymmet för ytterligare press på jobbet hos Finansförbundets medlemmar är litet.

"Det är tufft att ta emot samtal från kunder just nu som handlar om lån som de inte klarar av. Jag träffar kollegor som får samtal där kunden uttrycker att hen kommer att ta livet av sig eller föräldrar som inte vet hur de ska få pengar till mat", säger Eva Ratzmann kundrådgivare och arbetsmiljöombud på Swedbank.

Några siffror från rapporten

 • Medlemmar upplever hög arbetsbelastning på jobbet, även om färre upplever arbetsmiljöproblem idag jämfört med 2019, då 60 procent
 • Åtta av tio, av de som upplever stress på arbetsplatsen, uppger att orsaken är hög arbetsbelastning.
 • 25 procent anger höga krav från kunder, otydlig organisation och större press från kunder på grund av ökad oro i samhället som anledningar till stressen.
 • Som stressorsaker omnämner medlemmar i de öppna svaren att de känner sig ensamma i sina roller, samt slimmade organisationer och ökade dokumentationskrav.
 • 48 procent av privat- och företagsrådgivarna samt 39 procent av de anställda på Sparbankerna upplever störst press på grund av ökat tryck från kunder som ett resultat av ökad oro i samhället.

Ladda ner Stressrapporten här

Flera medlemmar vittnar om att de känner sig ensamma i sina roller och att det ställs höga krav från kunderna. Läget påverkar alla roller inom finansbranschen. Men det ska också nämnas att arbetsmiljön inom finansbranschen blir bättre om vi jämför med läget för några år sedan. 

Ladda hem Stressrapporten

"Medlemmarna ligger redan på en maxnivå i sin yrkesvardag. I rådande läge, där den ekonomiska oron i Sverige ökar, blir också trycket på de finansanställda större. Det finns en risk att medarbetare inte har utrymme att ta sig an den extra ansträngningen. Ytterligare stressfaktorer ökar riskerna för sjukskrivningar, arbetsmiljöproblem och ohälsa. Resultatet är inte förvånande, men oroande".

- Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Tre röster om arbetssituationen 

Möt tre av Finansförbundets förtroendevalda som delar med sig av hur det ser på sin och sina kollegors arbetssituation just nu. 

Arbetssituationen på Swedbanks kundcenter i Göteborg är ansträngd, långa köer, kollegor som slutar och hårdare krav från arbetsgivare och kunder. "Vi blir mer och mer ett verktyg som arbetsgivaren vill använda så mycket som möjligt", säger Eva Ratzmann kundrådgivare och arbetsmiljöombud på Swedbank."
”Vi är bara en plupp i ett stort Excel-ark”
En hårdare ton från kunderna, färre resurser och alltmer komplexa arbetsuppgifter, så beskriver Susanne Anderberg huvudskyddsombud på Nordea arbetssituationen just nu. "Jargongen från kunderna är tuffare och hot och påhopp som rör utseende, ålder och härkomst blir allt vanligare (..)"
”Vi blir budbärarna som får stå i skottlinjen”
När Riksbanken gick ifrån sin nollränta förra året samtidigt som el- och matpriser sköt i höjden och banken under en period vuxit snabbare än personalstyrkan, var läget som tuffast på Högsby Sparbank, berättar Kajsa Pleijert, privatrådgivare och kontaktombud på banken.
”Vi uppmanar kunderna att höra av sig till oss”

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar