Jämställdhets- och mångfaldsstipendium

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 20 000 kronor.

Tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) har Finansförbundet en jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom branschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Kommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 20 000 kronor.

Sista ansökningsdag för 2019 är 16 augusti. 

Sökkriterium för stipendiet

  • att uppsatsen handlar om och har en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald
  • att uppsatsen är på högskolenivå och har blivit godkänd efter den 15 augusti 2018.
  • att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett informationsmöte tillsammans med Jämställdhets- och Mångfaldskommittén
  • att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommittén får ta del av uppsatsen, använda den för vidare spridning inom branschen och publicera den på BAO:s respektive Finansförbundets hemsidor.

Bedömningskriterier

När vi bedömer uppsatserna är det bland annat utifrån följande kriterier:

  • intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektivnytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets- och/eller mångfaldsområdet.
  • vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen
  • ämnets aktualitet.
  • tillämplighet inom bank- och finansbranschen.
  • uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg.

Beslut om vilka uppsatsförfattare som tilldelas stipendium tas av kommittén och kan inte överklagas.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i formuläret på bao.se/uppsats där du även kan läsa mer. Fyll i formuläret nedan så utförligt som möjligt. Bifoga din uppsats inklusive sammanfattning samt handledarintyg/utdrag ur LADOK. Stipendium utgår endast om och när uppsatsen är klar och godkänd.

Kontaktpersoner

Kristina Heyman, Finansförbundet kristina.heyman@finansforbundet.se

Johan Magnusson, BAO, johan@bao.se

Belönade uppsatser