Hur avslutar jag mitt medlemskap i Finansförbundet?

För att begära utträde ur Finansförbundet ska du ta kontakt med vårt medlemsregister för att beställa en utträdesblankett.

Om du går till en annan bransch ska du också se till att gå in i det förbund som har kollektivavtal med företaget du ska arbeta i. Ditt medlemskap ska gå direkt över från Finansförbundet – utan uppehåll – om du ska kunna tillgodoräkna dig kvalificeringstid för eventuell inkomstförsäkring och andra förmåner.

Tänk på att kontakta TryggHansa om du har försäkringar hos dem via ditt medlemskap i Finansförbundet. Du når dem på telefon 0771-111 653.