Vad är Trygghetsfonden?

Trygghetsfonden är för dig som varit/är tillsvidareanställd och omfattas av kollektivavtal i företag anslutet till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO.

Fonden avser att ge stöd om du förlorat jobbet på grund av arbetsbrist. Trygghetsfonden är en partsgemensam fond mellan Finansförbundet och BAO. 

Exempel på stödinsatser du kan ansöka om:

  • Utfyllnad av a-kassa.
  • Bidrag för studier och/eller för att starta eget.

Gäller fonden mig och hur gör jag?

På Trygghetsfondens webbportal hittar du allt du behöver veta: hur du ansöker och vad du behöver uppfylla för att få del av fonden.

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet, webbportal

Tillsammans med 30 000 kollegor

  • Stöd nära och personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Förhandlings- och rättshjälp
  • Gör skillnad och jobba med dina hjärtefrågor
  • Unik branschspecifik lönestatistik
  • Intervjuträning, karriärsamtal och CV-granskning
  • Seminarier och föreläsningar