Finansförbundet - a-kassa

A-kassan är en fristående organisation och ingår inte per automatik i ditt medlemskap i Finansförbundet. Genom a-kassan får du ersättning om du skulle bli uppsagd. Som medlem i Finansförbundet omfattas du av en inkomstförsäkring som kompletterar ersättning från a-kassan

Så fungerar a-kassa

A-kassa ger ekonomisk trygghet om du skulle bli uppsagd. Genom att vara ansluten till en a-kassa har du rätt till ekonomisk ersättning upp till 80 procent av din tidigare lön, men bara upp till takbeloppet 33 000 kronor.  Ersättningen per månad kan därmed bli högst 26 400 kronor/månad före skatt från a-kassan. 

Du har rätt att få ersättning från din a-kassa upp till 300 dagar. De första 100 dagarna ligger på ersättningen på 80 procent (max 26 400 kronor/månad före skatt), de resterande 200 dagarna ligger den på 70 procent. Föräldrar med barn under 18 år har rätt till ersättning i ytterligare 150 dagar.

Så beräknas ersättningen från a-kassan

Alla svenska a-kassor följer samma regelverk för vilken ersättning du kan få. Som grund för din ersättning per dag ligger din genomsnittliga månadsinkomst som du haft före arbetslösheten. A-kassan räknar alltid ett genomsnitt på tolv månader även om du arbetat kortare tid. A-kassan drar skatt enligt den skattesats du har i din hemkommun. Ersättning från a-kassa ges som dagpenning, alltså ersättning per dag. Du kan max få ersättning för fem dagar per vecka. Beroende på vilken månad du får ersättning för kan därför beloppet skilja sig åt. 

Vem har rätt till a-kassa?

 • För att ha rätt till ersättning från a-kassa behöver du varit ansluten till en a-kassa minst 12 månader innan arbetslösheten. 
 • Du måste ha jobbat minst sex månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året eller minst 420 timmar under sex sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de sex senaste månaderna. 
 • Du behöver också vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Är du inte medlem i en a-kassa eller har varit medlem för kort tid så kan du fortfarande ha rätt till en grundersättning på upp till 510 kronor/dag före skatt.

Finans- och försäkringsbranschens a-kassa

Är du anställd eller företagare inom finans- och försäkringsområdet? Anslut dig till Finans- och försäkringsbranschens a-kassa i samband när du blir medlem i Finansförbundet. Ansök om medlemskap direkt hos Finans- och försäkringsbranschens a-kassa

Medlem i en annan a-kassa? När du ansöker om att gå med i Finans- och försäkringsbranschens a-kassa kan du välja att få du hjälp med att säga upp din tidigare a-kassa. 

Inkomstförsäkring ger dig större ersättning

Som medlem i Finansförbundet omfattas du av en inkomstförsäkring som kompletterar grundersättningen från a-kassan som ligger på max 26 400 kronor/månad före skatt. Inkomstförsäkringen försäkrar du upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kronor. Som medlem får du också tillgång till bland annat rådgivning, förhandlingshjälp och stöd vid jobbsök.

Bli medlem nu

Relaterade länkar

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar