Finansförbundet - Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring försäkrar din inkomst och ger dig ersättning om du blir uppsagd. Finansförbundets inkomstförsäkring ger dig ersättning för 80 procent upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kronor. När du blir medlem ansluts du automatiskt till försäkringen.

Vad är en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring försäkrar din lön och kompletterar ersättningen du får från din a-kassa om du skulle bli uppsagd. Ersättningen från Din a-kassa ger ersättning för 80 procent av din månadsinkomst upp till takbeloppet 33 000 kronor. Ersättningen kan som högst bli 26 400 kronor/månad före skatt upp till 100 dagar. Efter 100 dagar får du istället ersättning för 70 procent av din månadsinkomst upp till takbeloppet.

Finansförbundets inkomstförsäkring ger ersättning för lön över 33 000 och försäkrar 80 procent av tidigare månadsinkomst på högst 80 000 kronor.

Finansförbundets inkomstförsäkring

 • Finansförbundets inkomstförsäkring ger dig ersättning för 80 procent av din månadsinkomst, takbeloppet är 80 000 kronor
 • Du kan få ersättning upp till 120 dagar
 • Du har möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring som skyddar 80 procent av din månadsinkomst på högst 120 000 kronor upp till 300 dagar
 • Hur stor ersättning du får baseras på din tidigare månadsinkomst och räknas ut av din a-kassa

För att få ersättning vid uppsägning av inkomstförsäkringen ska du ännu inte fyllt 66 år, vara yrkesverksam medlem och varit medlem i minst 12 månader. Du måste också vara ansluten och vara berättigad ersättning av en a-kassa.

Hur stor blir ersättningen från inkomstförsäkringen?

Ersättningen från din inkomstförsäkring baseras på din tidigare månadsinkomst och räknas ut av din a-kassa. 

Räkneexempel ersättning inkomstförsäkring och a-kassa

Din lön Ersättning a-kassa efter skatt dag 1-100 Ersättning a-kassa efter skatt dag 101-120 Ersättning inkomstförsäkring efter skatt dag 1-100 Ersättning inkomstförsäkring efter skatt dag 101-120 Total ersättning efter skatt
dag 1-120
33 000 19 261 kronor/månad 16 307 kronor/månad - - -
40 000 19 261 kronor/månad 16 307 kronor/månad 3 753 kronor/månad 6 707 kronor/månad 23 014 kronor/månad
50 000 19 261 kronor/månad 16 307 kronor/månad 9 183 kronor/månad 12 137 kronor/månad 28 444 kronor/månad
60 000 19 261 kronor/månad 16 307 kronor/månad 14 783 kronor/månad 17 737 kronor/månad 34 044 kronor/månad

Obs, ovan är endast ett räkneexempel. Ersättningen som visas baseras på 22 ersättningsdagar per månad i snitt vilket följer den uträkning som a-kassan gör. Skatteavdraget i exemplet är enligt skattetabell 30, kolumn 5. 

Bliwa inkomstförsäkring

Försäkringsgivare för Finansförbundets inkomstförsäkring är Bliwa. Har du frågor om ersättning från Finansförbundets inkomstförsäkring kontakta Bliwa. Vill du få en översikt eller ändra något i din inkomstförsäkring, teckna tilläggsförsäkringar, ansöka om ersättning eller följa dina ärenden logga in med BankID hos Bliwa. 

Frågor och svar om inkomstförsäkring

För att få ersättning från din a-kassa och Finansförbundets inkomstförsäkring om du blir uppsagd ska du:

 1. Kontakta Arbetsförmedlingen och anmäla dig som arbetssökande.
 2. Ansök om ersättning från din a-kassa.
  Till Finans och Försäkringsbranschens A-kassa
 3. Kontrollera om du omfattas av något trygghetsavtal via din tidigare arbetsgivare.
 4. När du fått din första utbetalning från a-kassan kan du ansöka om ersättning från din inkomstförsäkring på Mina sidor hos Biwa.
  Till Bliwa

Hur stor ersättning du får från din inkomstförsäkring baseras på din tidigare månadsinkomst och räknas ut av din a-kassa. Som grund för a-kassans ersättning per dag ligger din genomsnittliga månadsinkomst (vilket kan innefatta månadslön, bonus och annan inkomst) som du haft före arbetslösheten. A-kassan räknar alltid ett genomsnitt på tolv månader även om du arbetat kortare tid. Månader du inte arbetat eller arbetat mindre kommer därför att påverka ditt genomsnitt negativt. 

Baserat på ersättningen du får av din a-kassa beräknar sedan Bliwa (Försäkringsgivaren för Finansförbundets inkomstförsäkring) din ersättning från inkomstförsäkringen.

Kontakta din a-kassa om du har frågor om hur de beräknar din ersättningsgrundande inkomst. 

Tänk på, för att vara berättigad ersättning från a-kassa ska du:

 • Ha varit medlem i minst tolv månader i en a-kassa
 • Vara anmäld på arbetsförmedlingen som arbetssökande och vara aktivt arbetssökande
 • Befinna dig i Sverige
 • Ha arbetat i minst sex månader i viss omfattning under det senaste arbetade året

Om du blir sjukskriven eller sjuk under tiden du är arbetslös ska du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du blir sjukskriven under tiden du är anställd ska du också ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Har din arbetsplats kollektivavtal har du rätt till ytterligare sjuklön och att få stöd och hjälp för att kunna börja arbeta igen. Det här gäller vid sjukskrivning.

Om du avslutar din anställning på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom inkomstförsäkringen. 

Som medlem i Finansförbundet omfattas du först efter ett år som medlem av inkomstförsäkringen. Har du varit medlem i ett annat fackförbund tillgodoräknas tiden i det tidigare förbundet om det är en obruten tidskedja mellan medlemskapen. Det vill säga att det inte blir ett glapp mellan medlemskapen. Har du till exempel varit medlem i ett annat förbund i minst ett år när du blir medlem i Finansförbundet omfattas du av Finansförbundets inkomstförsäkring direkt från start. 

Du måste som tidigare även vara med i en a-kassa.

Tjänar du mer än 80 000 kronor i månaden och/eller vill få ersättning under fler än 120 dagar kan du:

 • tilläggsförsäkra lön upp till 120 000 kronor
 • tilläggsförsäkra för att få förlängd ersättningstid med upp till 180 dagar extra och få rätt till ersättningen i sammanlagt i 300 dagar

Du kan teckna tilläggsförsäkringar för din inkomstförsäkring själv via Bliwa.

Teckna tilläggsförsäkring

Glöm inte, anslut dig till en a-kassa

För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du vara ansluten till en a-kassa och vara berättigad ersättning från den. Du behöver bland ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader innan arbetslösheten.

Relaterade länkar

A-kassan är en fristående orga­ni­sa­tion och ingår inte per auto­matik i ditt medlem­skap i Finans­för­bundet. Genom a-kassan får du ersätt­ning om du skulle bli arbetslös. För att få ersättning via inkomstförsäkringen behöver du också vara medlem i en a-kassa.
Så funkar a-kassa
Oavsett om du är nybör­jare eller van att söka nya utma­ningar tjänar du på att spetsa din profil. Ta chansen att få rådgiv­ning, feed­back och inter­vju­trä­ning med våra karriär­tjänster.
Spetsa din profil

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar