Var finns jobben i bank- och finansbranschen?

Bank- och finanssektorn påverkas som många andra branscher starkt av omvärldsläget. IT- och cybersäkerhet, AML, anti money laundering och hållbarhetsrapportering är tre områden där många av jobben i bank- och finansbranschen finns och efterfrågas just nu.

Flest anställda i banksektorn har Swedbank, med 9 899 anställda 2023, därefter SEB med 8 044 anställda, följt av Handelsbanken och Nordea. Antalet anställda i banksektorn minskade totalt sett under 2023 till 42 396, jämfört med år 2022 då antalet anställda var 42 918 visar branschstatistik från Bankföreningen. 

IT och cybersäkerhet

I en osäker omvärld, både nationellt och internationellt, ökar betydelsen av att kunna tackla allt från vanliga driftstörningar till exceptionella kriser eller till och med krig. Menar Andreas Heed, chef för rättsavdelningen på verksamhetsområdet Betalningar på Finansinspektionen. Finansiella data måste säkerställas genom att ha IT- och cybersäkerhetsexperter i verksamheten och vidareutbilda personal och tillhandahålla rätt verktyg. 

AML, anti money laundering 

Fjolårets förstärkta lagstiftning mot penningtvätt (AML) som gör att banker behöver samarbeta mer med polisen och andra brottsbekämpande myndigheter, har också medfört ett ökat kompetensbehov inom området. Tjänster som AML-analytiker och AML-specialist, AML-officer, FRAUD-specialist, KYC- (Know Your Customers) specialist är några av de roller som uppkommit eller fått större efterfrågan de senaste åren. Exakt hur många som arbetar och hur arbetet bedrivs med AML-relaterade frågor inom banksektorn är på grund av säkerhetsskäl sällan publikt.  

Hållbarhet och hållbarhetsrapportering

EU har som rättsligt bindande mål att senast år 2050 vara klimatneutralt, vilket också ligger i linje med Paris­avtalet. Nya krav på hållbarhetsrapportering (EU-direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) införs från och med 2024, vilket påverkar såväl bankerna själva som deras företagskunder. EU står inför en grön omvandling till ett rättvist och välmående samhälle med en modern och konkurrenskraftig ekonomi. För att uppnå en framgångsrik omställning bör Finansbolag arbeta aktivt och proaktivt med hållbarhet, här och nu.  

Tjänster som hållbarhetsansvarig, hållbarhetsanalytiker, hållbarhetsspecialist, är några av yrkesrollerna som arbetar med frågorna. Även andra yrkesroller till exempel rådgivare och fondanalytiker har stort fokus på hållbarhet i sitt arbete. 

Prognoser för jobb i bank- och finansbranschen 

Fem yrkesroller med stora möjligheter till arbete just nu enligt Arbetsförmedlingen: 

 • Systemutvecklare 
 • Databasadministratör 
 • Civilingenjör 
 • UX-designer
 • IT-arkitekt 

På fem års sikt förväntas efterfrågan på dessa yrken vara oförändrad.  

Fyra yrkesroller med medelstora möjligheter till arbete just nu enligt Arbetsförmedlingen: 

 • Banktjänsteman 
 • Finansanalytiker 
 • Finansmäklare 
 • Supporttekniker inom IT 

På fem års sikt förväntas efterfrågan på dessa yrken vara oförändrad.  

Tre tips när du ska söka jobb i bank- och finansbranschen

1. Spetsa din profil på LinkedIn, som medlem får du stöd och råd via Finansförbundets karriärtjänster - kostnadsfritt.

2. Säkerställ att du får bra arbetsvillkor, sök jobb på företag med Finansförbundets kollektivavtal.

3. Anpassa din ansökan efter jobbet du söker, det märks direkt om det är en generisk mall du använt tidigare. Ta del av tips från en rekryteringsexpert.

Relaterat innehåll

Funderar du på att byta jobb, eller behöver du söka nytt arbete? Oavsett vad din situation är kan du som är på väg mot ett nytt jobb. få tips och råd.
Stöd när du söker jobb
I finansbranschen kan ingångslönen variera med tiotusentals kronor. Vad din lön blir beror bland annat på att på vilka arbetsuppgifter du kommer att ha och var i landet du jobbar.
Ingångslön i bank- och finans­bran­schen

Facket för dig i finans­bran­schen

 • Kan branschen du jobbar i
 • 30 000 medlemmar med olika yrkesroller
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Karriärtjänster
 • Personlig rådgivning
 • Unik branschspecifik lönestatistik
 • Partipolitiskt obunden
 • Seminarier och föreläsningar